Contracta

Valors que es reforcen, dins i fora de l'empresa

Article 27. Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat

«Els estats part reconeixen el dret de les persones amb discapacitat a treballar, en igualtat de condicions amb les altres; això inclou el dret a tenir l’oportunitat de guanyar-se la vida mitjançant un treball lliurement triat o acceptat en un mercat i un entorn laborals que siguin oberts, inclusius i accessibles a les persones amb discapacitat.»

Contractar una persona amb síndrome de Down, o en altres situacions de discapacitat intel·lectual, no només canvia la vida de la persona en qüestió, sinó que pot desencadenar un cercle virtuós de noves oportunitats.

Més enllà de l’obligatorietat i dels beneficis fiscals, una política activa de contractació de persones en situació de discapacitat intel·lectual suposa una oportunitat per a les empreses. Una oportunitat de contractar un bon treballador, millorar el clima laboral de l’organització, dotar de major diversitat a les plantilles i de millorar l’accessibilitat cognitiva de les seves comunicacions.

La visió de la Fundació Catalana Síndrome de Down és treballar per un món en el qual les persones en situació de discapacitat intel·lectual participin de forma plena en la societat, en igualtat de condicions que la resta de la població.

Si vols saber-ne més, escriu-nos a colabora@fcsd.org per contactar amb el Servei d’Inclusió Laboral.

La síndrome de Down es produeix per tenir un cromosoma extra en el parell 21. Per això, el 21 del 3 és el dia internacional de la SD.

No et quedis enrere i puja al 21!

ODS 1: Fi de la pobresa. Posar fi a la pobresa en totes les seves formes i a tot arreu.

FITA 1.4 Garantir que tots els homes i les dones, en particular les persones pobres i vulnerables, tinguin els mateixos drets als recursos econòmics, així com accés als serveis bàsics, la propietat i el control de les terres i altres béns, l’herència, els recursos naturals, les noves tecnologies apropiades i els serveis financers, incloses les micro-finances.

ODS 4: Educació de qualitat. Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom.

FITA 4.5 Per a 2030, eliminar les disparitats de gènere en l’educació i garantir l’accés en condicions d’igualtat a les persones vulnerables, incloses les persones amb discapacitat, els pobles indígenes i els nens i nenes en situacions de vulnerabilitat, a tots els nivells de l’ensenyament i la formació professional.

ODS 8: Treball decent i creixement econòmic. Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom.

FITA 8.3 – Promoure polítiques orientades al desenvolupament que donin suport a les activitats productives, la creació d’ocupació digna, l’emprenedoria, la creativitat i la innovació, i encoratjar la regularització i el creixement de les microempreses i les petites i mitjanes empreses, a través, entre d’altres, de l’accés a serveis financers.

FITA 8.5 – Per a 2030, aconseguir l’ocupació plena i productiva i garantir un treball digne per a tots els homes i dones, inclosos el jovent i les persones amb discapacitat, així com la igualtat de remuneració per treball d’igual valor.

ODS 10: Reducció de les desigualtats. Reduir la desigualtat en i entre els països.

FITA 10.2 – Per a 2030, potenciar i promoure la inclusió social, econòmica i política de totes les persones, independentment de l’edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió, situació econòmica o altra condició.

FITA 10.3 – Garantir la igualtat d’oportunitats i reduir la desigualtat dels resultats, també eliminant les lleis, polítiques i pràctiques discriminatòries i promovent legislació, polítiques i mesures adequades a aquest efecte.