Qui som

La Fundació Catalana Síndrome de Down (FCSD) és una entitat privada sense ànim de lucre, que fou constituïda el 30 de març de 1984 i declarada d’utilitat pública el 24 d’octubre del mateix any. Està inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 61.

La Fundació va néixer com a iniciativa d’un grup de pares i professionals amb l’objectiu d’aprofundir sobre la síndrome de Down (SD) a través de la recerca i l’experiència pràctica en els camps de la pedagogia, la psicologia, la medicina i l’àrea social. Ha comptat des dels seus inicis, quan s’ha considerat necessari, amb la valuosa aportació i participació directa dels científics internacionals més prestigiosos relacionats amb temes que afecten la síndrome de Down.

L’equip tècnic està format per professionals de la psicologia, pedagogia i medicina i compta amb un grup d’assessors científics. El caràcter pioner de la Fundació la converteix en punt de referència consultat per entitats públiques i privades de dins i fora de l’Estat espanyol. L’esperit que vol transmetre la FCSD és que les persones amb la síndrome de Down tenen unes capacitats inherents i un dret a rebre els recursos adequats a les seves necessitats individuals per tal d’optimitzar el seu desenvolupament.

Visió

Un món més just en el qual totes les persones participin i convisquin en igualtat de condicions en la societat, com a ciutadans de ple dret i en harmonia amb la natura.

Missió

Promoure i protegir el respecte de la dignitat inherent i la igualtat de drets, de llibertats i d’oportunitats per a totes les persones amb la síndrome de Down o en altres situacions de discapacitat intel·lectual​.

Els nostres valors

 • Drets Humans: La FCSD treballa pel compliment del propòsit, dels principis generals i dels diferents articles de la Convenció Internacional de Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat.
 • Sostenibilitat: La FCSD treballa per garantir un creixement que asseguri les necessitats del present sense comprometre les necessitats del futur, tant a nivell econòmic com de preservació de l’entorn.
 • Innovació i recerca: Portar a terme accions per descobrir nous coneixements i compendre empiricament el context de la FCSD per tal d’avançar en la millora dels serveis.
 • Excel·lència: La FCSD treballa per aconseguir la millora contínua quant a satisfacció i fidelització de les nostres parts interessades minimitzant, alhora, els riscos associats als nostres serveis.
 • Compliance i transparència: La FCSD es compromet a complir els requisits dels nostres clients, els legals aplicables i altres requisits subscrits fomentant la màxima transparència.

Principis

 1. El respecte de la dignitat inherent, l’autonomia individual, inclosa la llibertat de prendre les pròpies decisions, i la independència de les persones.
 2. La no-discriminació.
 3. La participació i la inclusió plenes i efectives a la societat.
 4. El respecte per la diferència i l’acceptació de les persones en situació de discapacitat com a part de la diversitat i la condició humanes.
 5. La igualtat d’oportunitats.
 6. L’accessibilitat cognitiva.
 7. La igualtat entre l’home i la dona.
 8. El respecte a l’evolució de les facultats dels infants en situació de discapacitat i al seu dret a preservar la seva identitat.
 9. La sostenibilitat financera i el medi ambient.
 10. El compliment normatiu: Declaració dels Drets Humans i Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat. Agenda 2030.
 11. La millora contínua.
 12. La solidaritat (voluntariat, responsabilitat ciutadana…).

Els nostres objectius

 • Crear, ampliar i millorar els serveis que en cada moment es considerin rellevants per cobrir les necessitats que sorgeixin.
 • Ésser un òrgan permanent d’estudi, recerca i formació en els àmbits biomèdic, psicològic, pedagògic i social.
 • Desplegar qualsevol iniciativa o activitat relacionada amb els anteriors objectius, que respongui a les necessitats socials, personals i familiars de les persones amb síndrome de Down, en altres situacions de discapacitat.

Adhesions

La Fundació Catalana Síndrome de Down manté des dels seus inicis una estreta relació amb altres entitats d’Espanya, Europa, Canadà, Estats Units i Amèrica Llatina.