Qui som

La Fundació Catalana Síndrome de Down (FCSD) és una entitat privada sense ànim de lucre, que fou constituïda el 30 de març de 1984 i declarada d’utilitat pública el 24 d’octubre del mateix any. Està inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 61.

La Fundació va néixer com a iniciativa d’un grup de pares i professionals amb l’objectiu d’aprofundir sobre la síndrome de Down (SD) a través de la recerca i l’experiència pràctica en els camps de la pedagogia, la psicologia, la medicina i l’àrea social. Ha comptat des dels seus inicis, quan s’ha considerat necessari, amb la valuosa aportació i participació directa dels científics internacionals més prestigiosos relacionats amb temes que afecten la síndrome de Down.

L’equip tècnic està format per professionals de la psicologia, pedagogia i medicina i compta amb un grup d’assessors científics. El caràcter pioner de la Fundació la converteix en punt de referència consultat per entitats públiques i privades de dins i fora de l’Estat espanyol. L’esperit que vol transmetre la FCSD és que les persones amb la síndrome de Down tenen unes capacitats inherents i un dret a rebre els recursos adequats a les seves necessitats individuals per tal d’optimitzar el seu desenvolupament.

Visió

Un món més just en el qual totes les persones participin i convisquin en igualtat de condicions en la societat, com a ciutadans de ple dret i en harmonia amb la natura.

Missió

Promoure i protegir el respecte de la dignitat inherent i la igualtat de drets, de llibertats i d’oportunitats per a totes les persones amb síndrome de Down o en altres situacions de discapacitat intel·lectual.

Els nostres valors

 • Drets Humans: La FCSD treballa pel compliment del propòsit, dels principis generals i dels diferents articles de la Convenció Internacional de Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat (CDPD, la Convenció).
 • Sostenibilitat: La FCSD s’esforça per garantir un creixement que asseguri les necessitats del present sense comprometre la satisfacció de les del futur, tant a escala econòmica com de preservació de l’entorn.
 • Innovació i recerca: La FCSD porta a terme accions en matèria d’investigació adreçades a l’assoliment de nous coneixements i a l’anàlisi rigorosa del context de la FCSD per tal d’avançar en la millora dels serveis.
 • Excel·lència: La FCSD treballa per aconseguir la millora contínua quant a satisfacció i fidelització de les nostres parts interessades, minimitzant, alhora, els riscos associats als nostres serveis.
 • Compliance i transparència: La FCSD es compromet a complir els requisits dels nostres clients, els legals aplicables i altres requisits subscrits fomentant la màxima transparència.

Principis

 1. El respecte  de  la  dignitat  inherent,  l’autonomia  individual,  incloent-hi  la  llibertat  de  prendre  les  pròpies  decisions, i la independència de les persones.
 2. La no-discriminació.
 3. La participació i la inclusió plenes i efectives a la societat.
 4. El respecte per la diferència i l’acceptació de les persones en situació de discapacitat com a part de la diversitat i la condició humanes.
 5. La igualtat d’oportunitats.
 6. L’accessibilitat cognitiva.
 7. La igualtat entre l’home i la dona.
 8. El respecte a l’evolució de les facultats dels infants en situació de discapacitat i al seu dret a preservar la identitat pròpia.
 9. Sostenibilitat financera i respecte pel medi ambient.
 10. Compliment normatiu i aplicació de la Declaració dels Drets Humans, la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat i l’Agenda 2030.
 11. Millora contínua.
 12. Solidaritat (voluntariat, responsabilitat ciutadana, etc.).

Els nostres objectius

 • Creació, ampliació i millora dels serveis que en cada moment es considerin rellevants per cobrir les necessitats que sorgeixin.
 • Ésser un òrgan permanent d’estudi, recerca i formació en els àmbits biomèdic, psicològic, pedagògic i social.
 • Desplegar qualsevol iniciativa o activitat relacionada amb els objectius anteriors, que respongui a les necessitats socials, personals i familiars de les persones amb síndrome de Down i en altres situacions de discapacitat.

Adhesions

La Fundació Catalana Síndrome de Down manté des dels seus inicis una estreta relació amb altres entitats d’Espanya, Europa, Canadà, Estats Units i Amèrica Llatina.