Herències i llegats

Tu pots deixar un món millor!

La FCSD porta més de 30 anys promovent i protegint el respecte de la dignitat inherent i la igualtat de drets, de llibertats i d’oportunitats de totes les persones amb la síndrome de Down o en altres situacions de discapacitat intel·lectual​.

Col·labora amb nosaltres i ens ajudaràs a poder seguir amb la nostra tasca molts anys més!

El teu compromís i la teva solidaritat amb les persones amb la síndrome de Down o en altres situacions de discapacitat intel·lectual pot mantenir-se en el temps a través d’un llegat o una herència. Ho pots fer pensant en la Fundació Catalana Síndrome de Down quan et plantegis el teu testament.

Fent a la Fundació Catalana Síndrome de Down hereva dels teus bens o beneficiària d’un llegat pots ajudar a assegurar un futur que segueixi millorant la qualitat de vida de les persones que neixen amb la síndrome de Down o en altres situacions de discapacitat intel·lectual.

Del teu ajut se’n beneficiaran les més de dues mil persones usuàries i les seves famílies que reben els nostres serveis, ajudant-les a millorar el seu benestar transversalment.

Tots volem un món millor, un món on totes les persones participin en igualtat de condicions en la societat com a ciutadans de ple dret. El teu acte de generositat ens ajudarà a fer-ho possible.

ODS 1: Fi de la pobresa. Posar fi a la pobresa en totes les seves formes i a tot arreu.

FITA 1.4 Garantir que tots els homes i les dones, en particular les persones pobres i vulnerables, tinguin els mateixos drets als recursos econòmics, així com accés als serveis bàsics, la propietat i el control de les terres i altres béns, l’herència, els recursos naturals, les noves tecnologies apropiades i els serveis financers, incloses les micro-finances.

ODS 4: Educació de qualitat. Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom.

FITA 4.5 Per a 2030, eliminar les disparitats de gènere en l’educació i garantir l’accés en condicions d’igualtat a les persones vulnerables, incloses les persones amb discapacitat, els pobles indígenes i els nens i nenes en situacions de vulnerabilitat, a tots els nivells de l’ensenyament i la formació professional.

FITA 4.A Construir i adequar instal·lacions escolars que responguin a les necessitats dels infants i les persones discapacitades, tinguin en compte les qüestions de gènere, i ofereixin entorns d’aprenentatge segurs, no violents, inclusius i eficaços per a totes les persones.

ODS 8: Treball decent i creixement econòmic. Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom.

FITA 8.3 – Promoure polítiques orientades al desenvolupament que donin suport a les activitats productives, la creació d’ocupació digna, l’emprenedoria, la creativitat i la innovació, i encoratjar la regularització i el creixement de les microempreses i les petites i mitjanes empreses, a través, entre d’altres, de l’accés a serveis financers.

FITA 8.5 – Per a 2030, aconseguir l’ocupació plena i productiva i garantir un treball digne per a tots els homes i dones, inclosos el jovent i les persones amb discapacitat, així com la igualtat de remuneració per treball d’igual valor.

ODS 10: Reducció de les desigualtats. Reduir la desigualtat en i entre els països.

FITA 10.2 – Per a 2030, potenciar i promoure la inclusió social, econòmica i política de totes les persones, independentment de l’edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió, situació econòmica o altra condició.

FITA 10.3 – Garantir la igualtat d’oportunitats i reduir la desigualtat dels resultats, també eliminant les lleis, polítiques i pràctiques discriminatòries i promovent legislació, polítiques i mesures adequades a aquest efecte.

ODS 17. Aliança per a assolir els objectius. Enfortir els mitjans per a implementar i revitalitzar l’Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible.

FITA 17.17. Encoratjar i promoure la constitució d’aliances eficaces en els àmbits públic, público-privat i de la societat civil, aprofitant l’experiència i les estratègies d’obtenció de recursos dels partenariats.