Oci “¿Quedem?”

Article 30. Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat.

«Participació en igualtat de condicions amb les altres persones en la vida cultural, les activitats recreatives, l’esplai i l’esport.»

Servei creat l’any 1988, hereu del Programa d'Autonomia Jove, garanteix el dret a l’oci en comunitat i possibilita espais de relació per conèixer gent i oferir el suport necessari perquè les persones puguin decidir, dur a terme i gaudir d’activitats en el seu temps lliure.

El Servei s’organitza en diferents àrees i programes que donen la resposta més diversa, integral i enriquidora possible en funció de la tipologia de les activitats i de l’edat, els interessos i la disponibilitat de les persones que hi participen.

Les activitats d’oci permeten gaudir d’un temps lliure de qualitat i oferir a joves i adults un espai de relació i l’oportunitat d’aprendre a organitzar i gaudir del seu temps lliure, en solitari o en grup, en un marc i un entorn normalitzat.

Així mateix, permeten fomentar l’activitat física, l’esport, l’alimentació saludable i l’autonomia individual en l’àmbit de la higiene i la cura personal.

A més a més de la figura del personal de suport, la col·laboració de les persones voluntàries esdevé imprescindible en l’espai de lleure com a recurs normalitzador i inclusiu de les activitats que es duen a terme tenint en compte que habitualment les persones en situació de discapacitat intel·lectual tenen un nucli de relacions limitat als seus terapeutes, professionals o familiars. La persona voluntària, altament valorada pels usuaris del Servei, trenca aquesta barrera, es converteix en un igual i esdevé algú que està amb ells per voluntat pròpia. 

L’equip està format per una educadora social, una pedagoga, personal de suport (integradors socials), persones voluntàries i alumnes en pràctiques.

Què oferim

Activitats entre amics 

A partir de 12 anys.

Activitat de cap de setmana amb petits grups organitzats en funció de l’edat, els interessos i la motivació dels participants. Les activitats que es duen a terme poden ser recreatives, esportives o culturals, i són planificades i organitzades prèviament per elles mateixes. Tot el procés es duu a terme amb el suport de professionals i la participació de voluntariat.

Programa inclucívic

A partir de 16 anys. 

Promou, possibilita i acompanya a les persones perquè puguin participar, de forma inclusiva, en l’oferta formativa i socio-cultural de la comunitat. L’acompanyament de la persona de suport es basa la mediació entre la persona amb discapacitat i el context ordinari. 

Programa de turisme 

A partir de 18 anys

El programa ofereix la possibilitat de planificar i dur a terme viatges de curta o mitjana durada amb dates assenyalades (Pasqua, estiu, Nadal i ponts) al llarg de l’any.

Programa d’activitats físiques cap de setmana

Programa pilot en espais comunitaris. 

Programa d’activitats formatives 

El Servei ofereix diferents cursos i tallers ambla finalitat de desenvolupar competències i habilitats d’autonomia personal i social.

(Ball modern, balls de saló, teatre, cinefòrum, taller d’orientació al carrer i maneig dels diners, etc…)

Espai d’Art

Espai adreçat a persones que manifesten un interès per la creació artística. L’objectiu és el gaudi i l’experimentació amb la pintura i altres tècniques plàstiques, en un entorn flexible i motivador.

Atenció i conscienciació dirigida a professionals i equipaments comunitaris

L’equip de professionals del Servei assessora i col·labora amb professionals d’institucions i equipaments comunitaris incidint en la importància de la inclusió.

Acompanyament a les famílies

Atenció, orientació i acompanyament per a la participació en activitats ordinàries proposades des de l’entorn natural de la persona.

Formació a mida

Assessorament i mentoria sobre els aspectes teòrics, pràctics i/o metodològics relacionats amb l’oci.

TARIFES

Consulta aquí les tarifes del Servei.

Informació imprescindible

Contacte

T (+34) 932 157 423
oci@fcsd.org

Horari d’atenció al públic

De dilluns a divendres, de 9 a 20h
Visites concertades

Adreçat a

Persones en situació de discapacitat intel·lectual majors de 12 anys

Amb suport de: