Política de privacitat

1. RESPONSABLE DE LES DADES

FUNDACIÓ PRIVADA CATALANA SÍNDROME DE DOWN (d’ara endavant, “LA FUNDACIÓ”) amb CIF G08897696 i domicili en C/Comte Borrell, 201-203, entresòl, 08029, Barcelona, és el responsable d’aquest lloc web (www.fcsd.org/es) i de totes les dades recaptades en ell.

LA FUNDACIÓ és conscient de la importància de la privacitat de les dades de caràcter personal i per això, ha implementat una política de tractament de dades orientada a proveir la màxima seguretat en l’ús i recollida d’aquests, garantint el compliment de la normativa vigent en la matèria i configurant aquesta política com un dels pilars bàsics en les línies d’actuació de l’organització. En aquest sentit, volem garantir-li que estem compromesos amb la protecció de les seves dades pel que hem adoptat les mesures necessàries per a evitar possibles danys o pèrdues de les dades.

Aquesta Política de Privacitat, té per objecte facilitar-li la informació necessària en relació amb el tractament que realitzem de les dades recaptades així com els drets que li assisteixen, en virtut del compliment per part de la FUNDACIÓ del Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (RGPD) i altra normativa relativa a la protecció de les dades personals.

Així mateix, li indiquem que LA FUNDACIÓ ha designat a un Delegat de Protecció de Dades (DPD) i que pot contactar amb ell per a qualsevol consulta en aquest sentit, a través del correu electrònic protecciondedatos@fcsd.org

Entenem que si visita el nostre lloc web, és perquè accepta la present política de privacitat pel que li convidem al fet que la llegeixi detingudament, i en el supòsit de no estar d’acord, no podrà navegar, visitar ni utilitzar el nostre lloc web.

2. QUINES DADES RECOLLIM I PER A QUÈ?

LA FUNDACIÓ recull la IP a través de cookies (veure Política de cookies en el nostre Avís Legal) per a realitzar anàlisis estadístiques i monitoratge del funcionament del lloc web. Aquesta informació es tracta de manera que no es pot identificar a la persona després de la IP i la finalitat és monitorar el correcte funcionament de la pàgina i saber, per exemple, quins productes, serveis, apartats o notícies del lloc web han agradat més.

Durant la navegació a través del lloc web és possible que se sol·licitin dades de caràcter personal a través de diferents formularis disposats a aquest efecte. Aquestes dades formaran part dels pertinents fitxers en funció de la finalitat determinada i concreta que motiva el recapto d’aquests.

D’aquesta forma, la informació particular de cada tractament de dades s’aportarà al costat de cada formulari web, sent comú a tots ells el responsable del tractament, indicat anteriorment, el lloc i forma d’exercici dels drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les seves dades, així com de limitació o oposició al seu tractament, que haurà de formalitzar-se mitjançant una comunicació escrita a l’adreça indicada en el punt anterior o a través del correu electrònic protecciondedatos@fcsd.org, incloent còpia del DNI o document identificatiu equivalent.

En el cas que aporti les seves dades a través d’un missatge de correu electrònic, el mateix formarà part d’un fitxer la finalitat del qual serà la gestió de la sol·licitud o comentari que ens realitza, sent aplicables la resta d’extrems indicats en el paràgraf anterior.

Així mateix, les condicions generals de contractació dels serveis de la FUNDACIÓ contenen les característiques i naturalesa del tractament de les dades que seran desenvolupats per la mateixa en el cas que contracti qualsevol d’ells.

La informació que ens facilita quan de forma voluntària emplena algun dels nostres formularis la tractem amb les finalitats i legitimació que indiquem a continuació:

Formulari de Contacte

 • Dades
  Identificatives i de contacte.
 • Finalitats
  Tramitar la consulta /sol·licitud per vostè plantejada.
  Remetre-li a través de qualsevol mitjà, inclosos els electrònics, informació comercial sobre productes i serveis propis o de tercers relatius a activitats relacionades amb la Fundació i / o felicitacions nadalenques o similars.
 • Legitimació
  La base legal per al tractament de les seves dades es basa en l’interès legítim per a la tramitació de la seva consulta, així com per a l’enviament de publicitat, en el consentiment que a aquests efectes li hem demanat o en l’interès legítim de supòsits concrets, com per exemple, l´enviament d´informació comercial acompanyada, en cadascuna de les comunicacions, de la possibilitat de retirar el seu consentiment per rebre aquesta publicitat d’una manera senzilla, que posàvem a la seva disposició i no obstant això, no ha retirat tal consentiment.

Formulari de CV

 • Dades
  Identificatives i de contacte, de característiques personals, de circumstàncies socials, acadèmiques, professionals i de detall d’ocupació.
 • Finalitats
  Tramitar la seva sol·licitud com a participant en els processos de selecció de l’organització.
 • Legitimació
  La base legal per al tractament de les seves dades se sosté en el consentiment que a aquests efectes li hem sol·licitat en el propi formulari.

Formulari de Jornades i Esdeveniments

 • Dades
  Identificatives i de contacte.
 • Finalitats
  Gestionar l’esdeveniment en el que vostè s’ha inscrit voluntàriament com a participant.
  Remetre-li a través de qualsevol mitjà, inclosos els electrònics, informació comercial sobre productes i serveis propis o de tercers relatius a activitats relacionades amb la Fundació i / o felicitacions nadalenques o similars.
  Es podran captar imatges i / o veu i posteriorment publicar-les en diferents mitjans, sempre amb el previ consentiment dels titulars de les dades.
 • Legitimació
  La base legal per al tractament de les seves dades està basada en l’execució d’un contracte (Condicions Generals d’inscripció a l’Esdeveniment) i per a la captació i publicació d’imatge i/o veu i l’enviament de publicitat, en el consentiment que a aquest efecte li hem sol·licitat o en l’interès legítim en supòsits concrets, com per exemple quan li remetíem informació comercial des de feia un temps informant-lo en cada comunicació que podia retirar el seu consentiment per a rebre aquesta publicitat d’una manera senzilla que posàvem a la seva disposició i no obstant això Vostè no ha retirat tal consentiment.

Formulari Newsletter

 • Finalitats, Gestionar la Newsletter al qual vostè s’ha subscrit voluntàriament.
  Remetre-li a través de qualsevol mitjà, inclosos els electrònics, informació comercial sobre productes i serveis propis o de tercers relatius a activitats relacionades amb la Fundació i/o felicitacions nadalenques o similars.
 • Legitimació, La base legal per al tractament de les seves dades està basada en l’execució d’un contracte (Bases Legals / Condicions Generals de la Newsletter) i per a l’enviament de publicitat, en el consentiment que a aquest efecte li hem sol·licitat o en l’interès legítim en supòsits concrets, com per exemple quan li remetíem informació comercial des de feia un temps informant-lo en cada comunicació que podia retirar el seu consentiment per a rebre aquesta publicitat d’una manera senzilla que posàvem a la seva disposició i no obstant això Vostè no ha retirat tal consentiment.

Formulari de Formació

 • Finalitats
  Gestionar la inscripció d’alumnes.
  Remetre-li a través de qualsevol mitjà, inclosos els electrònics, informació comercial sobre productes i serveis propis o de tercers relatius a activitats relacionades amb la Fundació i/o felicitacions nadalenques o similars.
 • Legitimació
  La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució d’un contracte i per a l’enviament de comunicacions, el consentiment que a aquest efecte li hem sol·licitat o l’interès legítim en supòsits concrets, com per exemple quan li remetíem informació comercial des de feia un temps informant-lo en cada comunicació que podia retirar el seu consentiment per a rebre aquesta publicitat d’una manera senzilla que posàvem a la seva disposició i no obstant això Vostè no ha retirat tal consentiment.

Formulari donatiu

 • Finalitats
  Gestionar els donatius que es realitzin.
  Remetre-li a través de qualsevol mitjà, inclosos els electrònics, informació comercial sobre productes i serveis propis o de tercers relatius a activitats relacionades amb la Fundació i/o felicitacions nadalenques o similars.
 • Legitimació
  La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució d’un contracte i per a l’enviament de comunicacions, el consentiment que a aquest efecte li hem sol·licitat o l’interès legítim en supòsits concrets, com per exemple quan li remetíem informació comercial des de feia un temps informant-lo en cada comunicació que podia retirar el seu consentiment per a rebre aquesta publicitat d’una manera senzilla que posàvem a la seva disposició i no obstant això Vostè no ha retirat tal consentiment.

Formulari soci

 • Finalitats
  Gestionar als socis de l’entitat.
  Remetre-li a través de qualsevol mitjà, inclosos els electrònics, informació comercial sobre productes i serveis propis o de tercers relatius a activitats relacionades amb la Fundació i/o felicitacions nadalenques o similars.
 • Legitimació
  La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució d’un contracte i per a l’enviament de comunicacions, el consentiment que a aquest efecte li hem sol·licitat o l’interès legítim en supòsits concrets, com per exemple quan li remetíem informació comercial des de feia un temps informant-lo en cada comunicació que podia retirar el seu consentiment per a rebre aquesta publicitat d’una manera senzilla que posàvem a la seva disposició i no obstant això Vostè no ha retirat tal consentiment.

Formulari voluntari

 • Finalitats
  Gestionar als voluntaris de l’entitat.
  Remetre-li a través de qualsevol mitjà, inclosos els electrònics, informació comercial sobre productes i serveis propis o de tercers relatius a activitats relacionades amb la Fundació i/o felicitacions nadalenques o similars.
 • Legitimació
  La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució d’un contracte i per a l’enviament de comunicacions, el consentiment que a aquest efecte li hem sol·licitat o l’interès legítim en supòsits concrets, com per exemple quan li remetíem informació comercial des de feia un temps informant-lo en cada comunicació que podia retirar el seu consentiment per a rebre aquesta publicitat d’una manera senzilla que posàvem a la seva disposició i no obstant això Vostè no ha retirat tal consentiment.

Formulari compra online

 • Finalitats
  Gestionar la seva sol·licitud de compra.
  Remetre-li a través de qualsevol mitjà, inclosos els electrònics, informació comercial sobre productes i serveis propis o de tercers relatius a activitats relacionades amb la Fundació i/o felicitacions nadalenques o similars.
 • Legitimació
  La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució d’un contracte i per a l’enviament de comunicacions, el consentiment que a aquest efecte li hem sol·licitat o l’interès legítim en supòsits concrets, com per exemple quan li remetíem informació comercial des de feia un temps informant-lo en cada comunicació que podia retirar el seu consentiment per a rebre aquesta publicitat d’una manera senzilla que posàvem a la seva disposició i no obstant això Vostè no ha retirat tal consentiment.

Formulari Petició cita mèdica

 • Finalitats
  Gestionar la seva sol·licitud de petició de cita.
  Remetre-li a través de qualsevol mitjà, inclosos els electrònics, informació comercial sobre productes i serveis propis o de tercers relatius a activitats relacionades amb la Fundació i/o felicitacions nadalenques o similars.
 • Legitimació
  La base legal per al tractament de les seves dades és la gestió de la sol·licitud per vostè plantejada i per a l’enviament de comunicacions, el consentiment que a aquest efecte li hem sol·licitat o l’interès legítim en supòsits concrets, com per exemple quan li remetíem informació comercial des de feia un temps informant-lo en cada comunicació que podia retirar el seu consentiment per a rebre aquesta publicitat d’una manera senzilla que posàvem a la seva disposició i no obstant això Vostè no ha retirat tal consentiment.

Formulari subscripció ABC21

 • Finalitats
  Gestionar la seva sol·licitud d’inscripció.
  Remetre-li a través de qualsevol mitjà, inclosos els electrònics, informació comercial sobre productes i serveis propis o de tercers relatius a activitats relacionades amb la Fundació i/o felicitacions nadalenques o similars.
 • Legitimació
  La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució d’un contracte (Bases Legals) i per a l’enviament de comunicacions, el consentiment que a aquest efecte li hem sol·licitat o l’interès legítim en supòsits concrets, com per exemple quan li remetíem informació comercial des de feia un temps informant-lo en cada comunicació que podia retirar el seu consentiment per a rebre aquesta publicitat d’una manera senzilla que posàvem a la seva disposició i no obstant això Vostè no ha retirat tal consentiment.

3. COMUNIQUEM LES DADES A ALGUN TERCER?

La FUNDACIÓ únicament comunicarà dades a tercers quan efectivament estigui legitimat per a tal finalitat, com passa en els següents supòsits:

Obligació legal: Per exemple si resulta necessari facilitar les dades a l’Administració Pública (Administració Tributària o Cossos i Forces de Seguretat).

Execució de contracte: Per exemple, per a la gestió de sorteigs / concursos haurem de comunicar-li dades a tercers amb els que organitzem o col·laborem per a la gestió del sorteig / concurs (per exemple, per enviar el premi).

Consentiment: Per exemple, quan ens hagi donat consentiment per facilitar les seves dades a altres entitats relacionades amb la Fundació.

La FUNDACIÓ té Encarregats del tractament, és a dir, proveïdors que poden accedir a dades per poder prestar el servei contractat, però que únicament accediran a aquestes dades per a les finalitats indicades per La FUNDACIÓ per a la prestació del servei (per exemple, serveis informàtics o de màrqueting ).

4. QUANT TEMPS CONSERVAREM LES SEVES DADES?

LA FUNDACIÓ conservarà les seves dades únicament mentre resulti necessari per a la finalitat per a la qual van ser recaptats.

Les seves dades personals es conservaran mentre es mantingui el servei o subscripció contractat, o es gestiona el participació en l’esdeveniment o enquesta, la resposta a la seva consulta o el procés de selecció en què participa, i per a la finalitat d’enviament de publicitat, mentre no s’oposi o arrebossat el consentiment per a això, en aquest cas, les dades se suprimiran, entenent supressió com a bloqueig d’aquests, en aquest sentit, les dades bloquejades quedaran a disposició exclusiva del tribunal, el Ministeri Fiscal o altres Administracions Públiques competents, en particular de les autoritats de protecció de dades, per a l’exigència de possibles responsabilitats derivades del tractament i pel termini de prescripció d’aquestes.

5. MESURES DE SEGURETAT

LA FUNDACIÓ ha implantat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a evitar la pèrdua, malament ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les Dades Personals que els interessats poguessin facilitar com a conseqüència de l’accés a les diferents seccions del website aplicant les mesures de seguretat contemplades en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (Reglament General de Protecció de Dades – RGPD) i les derivades de la corresponent anàlisi de riscos.

6. TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

LA FUNDACIÓ no realitzaran transferències internacionals de dades fora de la Unió Europea o amb nivell adequat de protecció de dades declarat per la Comissió Europea.

7. LINKS A ALTRES PÀGINES

La present política de privacitat s’aplica, com li hem informat anteriorment, al nostre lloc web, però li advertim que no és aplicable a altres pàgines a les quals pugui accedir a través d’enllaços a pàgines de tercers, per la qual cosa li instem que llegeixi detingudament les polítiques de privacitat d’aquests altres llocs web als quals accedeixi, fins i tot encara que hagi accedit a aquesta web mitjançant enllaç en el nostre web.

8. DRETS

LA FUNDACIÓ l’informa a continuació dels seus drets i de la manera d’exercitar-los. En aquest sentit, l’informem que li donarem resposta en el termini màxim d’1 mes des que ho rebem:

 • Dret d’accés
  Els titulars de les dades poden sol·licitar informació sobre si tenim dades seves, i en cas afirmatiu, quines dades tenim, per a què els utilitzem, si s’han comunicat a tercers, etc.
 • Dret de rectificació
  Els titulars de les dades poden sol·licitar la modificació de les dades que siguin inexactes o continguin errors.
 • Dret d’oposició
  Els titulars de les dades poden oposar-se en qualsevol moment al fet que les seves dades personals siguin objecte de tractament.
 • Dret de supressió
  Els titulars de les dades poden sol·licitar la supressió de les seves dades per exemple quan hagi finalitzat la finalitat per a la qual van ser recaptats.
 • Dret a no ser objecte de decisions individualitzades
  Els titulars de les dades tenen dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils, i poden sol·licitar que sigui una persona la que prengui tal decisió.
 • Retirar el consentiment
  Els titulars de les dades poden retirar en qualsevol moment, el consentiment que hagin facilitat.
 • Dret a presentar una queixa davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades
  Si vostè considera que els seus drets han estat vulnerats, podrà interposar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb domicili al carrer Jorge Juan 6, 28001 de Madrid, telèfon 901.100.099, i lloc web www.agpd.es.

9. MENORS

Els nostres llocs web estan dirigits a majors d’edat, per la qual cosa en emplenar qualsevol formulari de recollida de dades del nostre lloc web, Vostè garanteix que és major de 18 anys i serà enterament responsable en aquest sentit. A aquest efecte podrem requerir-li el seu DNI o document acreditatiu equivalent en qualsevol moment. En aquest sentit, animem a pares i tutors al fet que supervisin les activitats electròniques dels seus fills, per exemple, mitjançant l’ús d’eines de control parental que ajuden a proporcionar un entorn electrònic segur per als menors.

10. CONTACTE

Si vol contactar amb nosaltres per a qualsevol assumpte relacionat amb la protecció de dades de caràcter personal, enviï un correu electrònic a protecciondedatos@fcsd.org, al nostre Delegat de Protecció de Dades.

11. ACTUALITZACIONS

Si en el futur es produïssin canvis en la nostra Política de Privacitat que poguessin afectar les seves dades personals li comunicarem aquests canvis, que tindran validesa des del moment en el qual siguin anunciats.

Política de Privacitat actualitzada a data 20 de març de 2019.