Innova

Vols incorporar una nova mirada a la teva cadena de valor?

Noves maneres d'enfocar la teva RSC, de veure el disseny, d'entendre el periodisme i de viure l'art i la literatura

Article 27. Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat

«Els estats part reconeixen el dret de les persones amb discapacitat a treballar, en igualtat de condicions amb les altres; això inclou el dret a tenir l’oportunitat de guanyar-se la vida mitjançant un treball lliurement triat o acceptat en un mercat i un entorn laborals que siguin oberts, inclusius i accessibles a les persones amb discapacitat.»

Consciencia amb l’Assemblea de Drets Humans Montserrat Trueta

Espai de construcció i reivindicació, creat el 2015, des del qual es treballa de manera col·lectiva perquè s’acompleixi la Declaració Universal de Drets Humans (1948) i, en especial, la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat (Nacions Unides, 2006).

Contracta
Una xerrada, formacions o un assessorament sobre els drets de les persones en situació de discapacitat. També pots convidar-nos a reunions o fer-te voluntari.

Difon i dona suport
Els nostres materials audiovisuals de conscienciació i fes-te amic de l’Assemblea de Drets Humans Montserrat Trueta.

Patrocina
Les nostres campanyes de conscienciació a escoles, instituts i empreses.

Sabies que els membres de l’Assemblea de Drets Humans Montserrat Trueta també poden assessorar els teus equips?

Contacta amb nosaltresi t’informarem de tot el ventall de possibilitats que tens per conscienciar els teus equips sobre les persones en situació de discapacitat i els drets humans.

Comunica amb Èxit21

L’espai Èxit21, creat l’any 2011, a més de contribuir a la formació dels membres de l’equip, vol ser el mitjà de comunicació per excel·lència de la Fundació Catalana Síndrome de Down. L’objectiu final és permetre que persones que pel simple fet de tenir discapacitat estan privades de paraula, estiguin preparades per poder portar elles mateixes la seva comunicació. Això suposa naturalment l’adquisició de coneixements teòrics i pràctics en relació amb la pràctica del periodisme.

Forma
El teu equip en l’ús d’un llenguatge respectuós sobre la discapacitat.

Contracta
Els nostres redactors per fer entrevistes i reportatges.

Publicita
Visibilitza la teva marca en un mitjà de comunicació inclusiu.

Vols col·laborar amb un projecte de comunicació pensat, elaborat i executat per persones en situació de discapacitat?

Contacta amb nosaltres i t’informarem sobre aquest mitjà de comunicació 100% inclusiu.

Impulsa els #talents

Nova via d’incidència en creixement basada en la convicció que cal visibilitzar i promocionar els mèrits de les persones en situació de discapacitat, i tot allò que tenen per aportar a la resta de la societat.

Patrocina un talent
Patrocina la nostra col·lecció editorial.

Regala
Fes un regal de la nostra botiga web. Pots comprar art, literatura i marxandatge per regalar solidaritat i inclusió.

Sigues mecenes
Contribueix a promocionar i fer visibles les iniciatives, talents i projectes de les persones en situació de discapacitat intel·lectual.

Promou la creativitat i dona suport a projectes personals

Patrocinant i regalant talent caminaràs amb nosaltres cap a una societat més igualitària on tots tenim alguna cosa per aportar.

Emprèn amb La inclusivadora

Un espai ric de tecnologia digital, que fomenta el creixement de l’autoocupació, a través de l’assessorament, l’acompanyament i la formació des d’una mirada interdisciplinària, posant l’èmfasi en les persones en situació de discapacitat intel·lectual.

Finança un projecte d’emprenedoria social
liderat per una persona en situació de discapacitat intel·lectual.

Acompanya i mentoritza
una persona emprenedora.

Vols formar part d’un servei innovador que fomenta i promociona iniciatives i projectes de persones en situació de discapacitat intel·lectual?

Escriu-nos i te’n parlarem!

Vols saber-ne més? Escriu-nos a aliances@fcsd.org

ODS 1: Fi de la pobresa. Posar fi a la pobresa en totes les seves formes i a tot arreu.

FITA 1.4 Garantir que tots els homes i les dones, en particular les persones pobres i vulnerables, tinguin els mateixos drets als recursos econòmics, així com accés als serveis bàsics, la propietat i el control de les terres i altres béns, l’herència, els recursos naturals, les noves tecnologies apropiades i els serveis financers, incloses les micro-finances.

ODS 4: Educació de qualitat. Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom.

FITA 4.5 Per a 2030, eliminar les disparitats de gènere en l’educació i garantir l’accés en condicions d’igualtat a les persones vulnerables, incloses les persones amb discapacitat, els pobles indígenes i els nens i nenes en situacions de vulnerabilitat, a tots els nivells de l’ensenyament i la formació professional.

FITA 4.A Construir i adequar instal·lacions escolars que responguin a les necessitats dels infants i les persones discapacitades, tinguin en compte les qüestions de gènere, i ofereixin entorns d’aprenentatge segurs, no violents, inclusius i eficaços per a totes les persones.

ODS 8: Treball decent i creixement econòmic. Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom.

FITA 8.3 – Promoure polítiques orientades al desenvolupament que donin suport a les activitats productives, la creació d’ocupació digna, l’emprenedoria, la creativitat i la innovació, i encoratjar la regularització i el creixement de les microempreses i les petites i mitjanes empreses, a través, entre d’altres, de l’accés a serveis financers.

FITA 8.5 – Per a 2030, aconseguir l’ocupació plena i productiva i garantir un treball digne per a tots els homes i dones, inclosos el jovent i les persones amb discapacitat, així com la igualtat de remuneració per treball d’igual valor.

ODS 10: Reducció de les desigualtats. Reduir la desigualtat en i entre els països.

FITA 10.2 – Per a 2030, potenciar i promoure la inclusió social, econòmica i política de totes les persones, independentment de l’edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió, situació econòmica o altra condició.

FITA 10.3 – Garantir la igualtat d’oportunitats i reduir la desigualtat dels resultats, també eliminant les lleis, polítiques i pràctiques discriminatòries i promovent legislació, polítiques i mesures adequades a aquest efecte.

ODS 17. Aliança per a assolir els objectius. Enfortir els mitjans per a implementar i revitalitzar l’Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible.

FITA 17.17. Encoratjar i promoure la constitució d’aliances eficaces en els àmbits públic, público-privat i de la societat civil, aprofitant l’experiència i les estratègies d’obtenció de recursos dels partenariats.