Comparteix

Viralitza i consciencia: sigues part del canvi!

Article 8. Convenció sobre els Drets de les persones amb discapacitat

«Els estats part es comprometen a adoptar mesures immediates, efectives i pertinents per sensibilitzar la societat, fins i tot en l’àmbit familiar, perquè prengui consciència de la situació de les persones amb discapacitat i fomentar el respecte dels drets i la dignitat d’aquestes persones.»

Per unir-te a la nostra causa

Per un bon llenguatge inclusiu

Per un tracte igualitari

Pels drets de les persones en situació de discapacitat intel·lectual

Pels drets de les dones en situació de discapacitat intel·lectual

Per una societat 21

Nosaltres compartim amb tu

I tu, què pots compartir amb nosaltres?

Tens un espai?
Tens productes o serveis?
Tens una gran idea?

Parlem-ne! Escriu-nos a aliances@fcsd.org

Sabies que aquest 2021 s’ha aprovat la reforma de l’article 49 de la Constitució espanyola on apareixia el terme disminuït com a sinònim de ‘persona en situació de discapacitat’?

Amb la reforma, es canviarà disminuït per ‘persona amb discapacitat’, en línia amb la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat. A Èxit21, el mitjà de comunicació de la FCSD, hem elaborat un llibre d’estil per promoure un llenguatge inclusiu i lliure d’estereotips.

ODS 1: Fi de la pobresa. Posar fi a la pobresa en totes les seves formes i a tot arreu.

FITA 1.4 Garantir que tots els homes i les dones, en particular les persones pobres i vulnerables, tinguin els mateixos drets als recursos econòmics, així com accés als serveis bàsics, la propietat i el control de les terres i altres béns, l’herència, els recursos naturals, les noves tecnologies apropiades i els serveis financers, incloses les micro-finances.

ODS 4: Educació de qualitat. Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom.

FITA 4.5 Per a 2030, eliminar les disparitats de gènere en l’educació i garantir l’accés en condicions d’igualtat a les persones vulnerables, incloses les persones amb discapacitat, els pobles indígenes i els nens i nenes en situacions de vulnerabilitat, a tots els nivells de l’ensenyament i la formació professional.

FITA 4.A Construir i adequar instal·lacions escolars que responguin a les necessitats dels infants i les persones discapacitades, tinguin en compte les qüestions de gènere, i ofereixin entorns d’aprenentatge segurs, no violents, inclusius i eficaços per a totes les persones.

ODS 8: Treball decent i creixement econòmic. Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom.

FITA 8.3 – Promoure polítiques orientades al desenvolupament que donin suport a les activitats productives, la creació d’ocupació digna, l’emprenedoria, la creativitat i la innovació, i encoratjar la regularització i el creixement de les microempreses i les petites i mitjanes empreses, a través, entre d’altres, de l’accés a serveis financers.

FITA 8.5 – Per a 2030, aconseguir l’ocupació plena i productiva i garantir un treball digne per a tots els homes i dones, inclosos el jovent i les persones amb discapacitat, així com la igualtat de remuneració per treball d’igual valor.

ODS 10: Reducció de les desigualtats. Reduir la desigualtat en i entre els països.

FITA 10.2 – Per a 2030, potenciar i promoure la inclusió social, econòmica i política de totes les persones, independentment de l’edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió, situació econòmica o altra condició.

FITA 10.3 – Garantir la igualtat d’oportunitats i reduir la desigualtat dels resultats, també eliminant les lleis, polítiques i pràctiques discriminatòries i promovent legislació, polítiques i mesures adequades a aquest efecte.

ODS 17. Aliança per a assolir els objectius. Enfortir els mitjans per a implementar i revitalitzar l’Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible.

FITA 17.17. Encoratjar i promoure la constitució d’aliances eficaces en els àmbits públic, público-privat i de la societat civil, aprofitant l’experiència i les estratègies d’obtenció de recursos dels partenariats.