Servei de vida independent «Me'n vaig a casa»

Article 19. Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat

«Els Estats part (…) reconeixen el dret (…) que les persones amb discapacitat tinguin l’oportunitat de triar el seu lloc de residència i on i amb qui viure, en igualtat de condicions amb les altres, i no es vegin obligades a viure conformament a un sistema de vida específic; (…) accés a una varietat de serveis d’assistència domiciliària, residencial i altres serveis de suport de la comunitat, icloent-hi l’assistència personal que sigui necessària (…).»

Des de l’any 2000 el Servei de Suport a la Vida Independent «Me’n vaig a casa» vol promocionar l’autonomia personal i la inserció social de la persona en situació de discapacitat intel·lectual fent possible l’oportunitat de decidir on, com i amb qui vol viure.

Oferim el suport personal i el seguiment proper d’un equip de professionals per a que la persona gestioni les activitats de la vida diària (AVD) a casa seva i a la comunitat, en condicions de benestar i seguretat.

Tots els usuaris disposen al seu domicili del Servei de TeleAssistència 24h per tal de poder atendre qualsevol urgència que es pugui produir.

El servei està acreditat pel Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, com una prestació social reconeguda.

Què oferim

Acollida

Entrevistes amb la persona interessada, la seva família i altres referents per tenir una primera idea dels desitjos i possibilitats.

Orientació i adequació de l’habitatge

El Servei ofereix orientació tant en la cerca com en l’adequació de l’habitatge que serà titularitat de la persona interessada. Aquest acompanyament és independent del règim de la vivenda (propietat, lloguer o lloguer protegit).

Pla d’atenció personal

Estudi de la situació personal per orientar, elaborar i acordar amb la persona interessada i el seu Cercle de Relacions un Pla d’Atenció Personal (PAP).

Suports intensius pedagògics

Planificació de les intervencions i accions necessàries per facilitar els preparatius i l’adaptació inicials.

Suport i seguiment

Creació del Cercle de Relacions i establiment de les reunions periòdiques de seguiment i adaptació del suport.

Formació a mida

Assessorament i mentoria sobre els aspectes teòrics, pràctics i/o metodològics relacionats amb la vida independent.

Què és el Cercle de Relacions?

És un cercle format pel grup de persones més properes i significatives triades per l’usuari, que vetllen perquè les decisions que es prenguin i que es duguin a terme s’adaptin durant tot el procés als desitjos i necessitats de la persona usuària.

TARIFES

Consulta aquí les tarifes del Servei.

Informació imprescindible

Contacte

T (+34) 932 157 423
vidaindependent@fcsd.org

Horari d’atenció al públic

Visites concertades

Adreçat a

Persones en situació de discapacitat intel·lectual, de tots els municipis de la província de Barcelona, de 18 a 65 anys, d’ambdós sexes i amb grau de dependència igual o inferior a Grau I, que viuen o volen viure de manera independent.

Amb suport de: