Promoció Ciutadana

Article 8. Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat

«Els estats part es comprometen a adoptar mesures immediates, efectives i pertinents per: sensibilitzar la societat, fins i tot en l’àmbit familiar, perquè prengui consciència de la situació de les persones amb discapacitat i fomentar el respecte dels drets i la dignitat d’aquestes persones; lluitar contra els estereotips (…); promoure la presa de consciència de les (seves) capacitats i aportacions (…); posar en marxa i mantenir campanyes (…) envers els (seus) drets; promoure percepcions positives i més consciència social envers (elles) (…) i encoratjar a tots els òrgans dels mitjans de comunicació a difondre una imatge de les persones amb discapacitat que sigui compatible amb el propòsit d’aquesta convenció (…).»

El Servei es consolida el 2019 arran de donar continuïtat a les primeres iniciatives de participació ciutadana empreses pels usuaris i les usuàries: la revista digital ÈXIT21 (2011) i l'Assemblea de Drets Humans (creada el 2015, i, a partir del 2018, anomenada Assemblea de Drets Humans Montserrat Trueta).

Respon a la demanda de les persones amb la síndrome de Down, o en altres situacions de discapacitat intel·lectual, de fer ús del seu dret a la llibertat d’expressió, difondre una imatge pròpia empoderada, reivindicar els seus drets i dignitat, tenir accés als espais de representació ciutadana en igualtat d’oportunitats i donar a conèixer els seus mèrits i les grans aportacions que poden fer a la resta de la societat.

El Servei fa de mitjancer amb l’entorn per orientar les persones i acompanyar-les en l’autogestió de projectes emprenedors; ofereix suport pel que fa a l’accessibilitat cognitiva i a la difusió del talent, com també de les directrius de la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat. Així mateix, promou sinergies i iniciatives d’emprenedoria mixtes, que facin possible la col·laboració entre persones amb i sense discapacitat.

Importància de l’assistent cognitiu

L’assistent cognitiu és una figura que pal·lia les mancances d’accessibilitat cognitiva i/o intel·lectual de l’entorn, perquè les persones que es troben en una situació de discapacitat intel·lectual no siguin discriminades.

Què oferim?

Revista digital ÈXIT21. La mirada que et falta

Mitjà de comunicació creat el 2011, pensat, elaborat i autogestionat per persones en situació de discapacitat per fer sentir la seva veu i compartir opinions, pensaments i inquietuds amb la societat. 

El repte és aportar a la societat una nova mirada mitjançant formació periodística i l’ús de les noves tecnologies de la informació i de la comunicació. 

La revista digital ÈXIT21 és una de les vies de comunicació fonamentals de la FCSD.

Assemblea de Drets Humans Montserrat Trueta (Assemblea DHMT)

Espai de construcció i reivindicació, creat el 2015, des del qual es treballa de manera col·lectiva perquè s’acompleixi la Declaració Universal dels Drets Humans (1948) i, en especial, de la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat (Nacions Unides, 2006). 

Respon a la demanda dels alumnes dels cursos de Drets Humans que la FCSD inicia l’any 2013. 

El nom actual va ser adoptat en homenatge a Montserrat Trueta i Llacuna, fundadora de la FCSD i ferma defensora dels Drets Humans, que va morir el 4 de maig de 2018.

La idea principal és situar les persones en situació de discapacitat intel·lectual al capdavant de la reivindicació dels deus drets. La finalitat, definida pels membres fundadors, és «fer un món més just». 

Activisme / Representació ciutadana

Representació Ciutadana té com a objectiu fomentar la «participació en la vida política i pública» (article 29 de la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat), per la qual cosa es treballa mitjançant la figura de l’assistent cognitiu, definida a la metodologia.

Respon a la demanda de les persones en situació de discapacitat intel·lectual de formar part i participar, en igualtat d’oportunitats, en espais de presa de decisions sobre la ciutadania. Igualment, respon, al seu torn, a la necessitat d’aquests espais de comptar amb el judici i l’opinió d’aquestes persones. 

#Talents

Nova línia de treball en creixement basada en el convenciment que cal visibilitzar i promocionar els mèrits de les persones en situació de discapacitat, i les grans aportacions que poden fer a la resta de la societat. 

Es tracta de detectar, captar i ajudar a promocionar aquests talents. Amb aquest propòsit hem creat l’etiqueta #TalentsFCSD.

Inclusivadora

Espai de coworking inclusiu. Plataforma física i virtual per impulsar la innovació social ciutadana d’economia col·laborativa, en especial de col·lectius vulnerables, a través d’assessorament, acompanyament i formació interdisciplinar que fomenti la inclusió i l’autoocupació. 

La Inclusivadora pot esdevenir un espai on sorgeixin sinergies i emprenedories mixtes fruit de la convivència entre persones amb i sense discapacitat.

Formació a mida

Assessorament i mentoria sobre els aspectes teòrics, pràctics i/o metodològics relacionats amb l’empoderament.

En el dia a dia,com tu

Es tracta d’una iniciativa dels membres de l’Assemblea de Drets Humans Montserrat Trueta per portar la Convenció de Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat a escoles, empreses i centres especials de treball. L’objectiu és donar a conèixer la Convenció i conscienciar la societat sobre com volen ser tractades les persones amb discapacitat en el seu dia a dia.

Informació imprescindible

Contacte

T (+34) 932 157 423
eprat@fcsd.org

Horari d’atenció al públic

Visites concertades

Adreçat a

Persones en situació de discapacitat intel·lectual majors de 18 anys.