Inclusió Laboral

Article 27. Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat

«Els estats part reconeixen el dret de les persones amb discapacitat a treballar, en igualtat de condicions amb les altres; això inclou el dret a tenir l’oportunitat de guanyar-se la vida mitjançant un treball lliurement triat o acceptat en un mercat i un entorn laborals que siguin oberts, inclusius i accessibles a les persones amb discapacitat (…)»

El servei va néixer l’any 1996 amb la finalitat d’oferir suport a la inclusió laboral de les persones amb síndrome de Down o altres situacions de discapacitat intel·lectual. Actualment, la Fundació ofereix aquest suport a un centenar de persones contractades per empreses ordinàries i a les empreses contractants.

La incorporació al món laboral representa l’entrada al món dels adults. Aquest període que esdevé dificultós per a tothom, ho és especialment per aquelles persones que presenten algun tipus de necessitat especial.

Seguint amb el propòsit de cercar respostes a les necessitats de les persones en situació de discapacitat intel·lectual dins d’un marc de normalitat, el Servei «Col·labora» té l’objectiu d’oferir les eines necessàries per tal de facilitar l’accés als entorns laborals oberts amb plenes garanties d’inclusió.

A «Col·labora» creiem que, tal com succeeix a la resta de la població, l’empresa i els companys de feina són els principals formadors dels futurs treballadors, ja que són els models dels quals aprenen la tasca concreta, la disciplina del treball, les normes i les regles.

La intervenció dels professionals de «Col·labora» se centra, fonamentalment, a facilitar i fer de mediadors en el procés d’inclusió a l’empresa, fent compatibles les característiques individuals de cada usuari amb les exigències del món laboral. Es tracta de crear l’entorn adient perquè la persona en situació de discapacitat pugui adquirir el rol de treballador. És un procés lent que cal orientar, i que la persona ha de viure d’una forma autònoma i personal, sense excessives proteccions que creïn dependència i infantilitzin el seu normal desenvolupament.

Què oferim

Serveis Integrals d’Orientació, Acompanyament i Suport a la inserció de les persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental en el mercat de treball ordinari. 

   · Inici previst: 01/07/2022 amb entrevistes i explicació del programa.
   · Finalització prevista:30/06/2023
   · Lloc: C/Llançà, 54. Barcelona

Expedient num: STC012/22/000057

 

A qui va dirigit?

El programa va dirigit a persones majors de 18 anys, que:

 • Tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%
 • Siguin persones demandants d’ocupació no ocupades inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
 • Siguin treballadores en actiu en empreses del mercat ordinari que es troben en fase de seguiment a la inserció i/o treball amb suport.

El conjunt d’actuacions i/o accions previstes en el marc del programa SIOAS són:

Es realitzarà un pla individual d’inserció que acompanyi a la persona durant tot el procés i es decidiran les accions individuals i grupals adequades al seu perfil i objectius professionals mitjançant:

 • Tutories individualitzades d’orientació i definició d’interessos professionals i planificació de l’itinerari d’inserció.
 • Formació complementària: igualtat, medi ambient, riscos laborals, etc.
 • Tallers de recerca de feina i d’alfabetització digital.
 • Visites i pràctiques a empresesen el mercat ordinari per la promoció de la contractació.
 • Tallers d’habilitats socials.
 • Formació transversal i de l’ocupació.
 • Pràctiques a l’empresa ordinària
 • Acompanyament en tot el projecte.

 

Les accions que el programa està finançant en la convocatòria actual son:

 

Curs d’Iniciació al Treball (CIT)

 • Durada 1 any
 • Curs de preparació prelaboral amb els continguts fonamentals per desenvolupar les competències que permeten l’entrada al món laboral. 
 • Curs recomanat, també, per a treballadors en situació d’inactivitat.

 

Activa’t cap al treball

Formació teòrico-pràctica per potenciar aquells recursos personals que afavoreixen a la persona, amb síndrome de Down o en altres situacions de discapacitat intel·lectual, amb diferents nivells de formació, i amb poca o sense experiència laboral, a obtenir una experiència que l’ha de permetre posteriorment accedir al món laboral ordinari.

 

Formacions Tecnicoprofessionals

 • Durada trimestral
 • Formacions especialitzades que promouen una major capacitació, permeten actualitzar i diversificar el perfil laboral, ampliar el currículum i obrir portes a promocions laborals.
  • Auxiliar d’Oficina amb la Universitat Pompeu Fabra.

 

 

Amb el finançament de:

Inclou Futur és un servei integral d’assessorament i d’acompanyament a la inclusió laboral dirigit a les empreses i a les persones amb discapacitat o amb trastorn de salut mental.

El servei està format per un equip de professionals experts en l’àmbit de la inclusió laboral de la Xarxa per a la Inclusió Laboral de Barcelona (XIB).


El servei ofereix:

 • Informació sobre els beneficis socials i corporatius de la inclusió laboral
 • Acompanyament a la persona i a l’empresa en els processos de selecció i en el lloc de treball
 • Informació i assessorament en matèria d’accessibilitat a l’entorn laboral
 • Accions formatives per garantir la inclusió

 

Requisits

  • Poden accedir al servei totes aquelles empreses amb visió de futur i compromís amb la inclusió laboral

 

Tràmits

  • L’empresària o l’empresari que vulgui contactar amb l’equip professional del servei Inclou Futur, pot enviar un correu electrònic a XIBocupacio@bcn.cat o trucar al telèfon 93 413 28 39.

 

 

 

Amb el finançament de:

A qui s’adreça

· Persones vulnerables: persones amb discapacitat o trastorn mental i persones en risc o situació d’exclusió social (joves amb fracàs escolar, aturats de llarga durada, gent més gran de 45 anys, dones en risc d’exclusió social, persones privades de llibertat, persones nouvingudes, etc…).

· Empreses: el programa ofereix a les empreses un recurs de responsabilitat social corporativa en integració laboral.

· Entitats socials: el programa, juntament amb les entitats socials adherides, genera més oportunitats d’ocupació en l’empresa ordinària a través de la xarxa de tècnics d’inserció laboral.

· Professionals de l’àmbit de la inserció laboral: el programa potencia la professionalització i la capacitat d’inserció laboral del conjunt d’entitats socials adherides al programa, i també la formació professional dels tècnics d’inserció laboral.

 

Què fem

Ajudem persones en risc d’exclusió social a accedir a una feina, cosa que contribueix a construir un territori socialment més responsable.

I ho fem des de diversos fronts:

· A través del programa Incorpora, fomentem la responsabilitat social a les empreses per transmetre el valor que té donar feina a col·lectius desafavorits.

· I a més, formem i oferim el servei de tècnics en inserció laboral que donen suport a empreses i treballadors per facilitar el procés de contractació.

· Oferir oportunitats a tothom és una manera de contribuir al progrés individual, i també al de la nostra societat. Amb el programa Incorpora volem estar a prop d’empreses i les entitats socials perquè treballin amb l’objectiu comú de facilitar la contractació de persones.

 

Com ajudem

A les empreses:

Oferim un servei de suport integral en totes les etapes del procés d’inserció, des de la formació i la selecció fins a la integració definitiva, sense cap cost per a l’empresa.

A més oferim una alternativa de responsabilitat empresarial en integració laboral.

  • Assessorament sobre la normativa vigent de contractació.
  • Selecció de perfils professionals.
  • Disseny i aplicació d’itineraris d’inserció.
  • Acompanyament en el procés d’adaptació.

 

Amb el finançament de:

Taller de competències digitals

 • Curs per adquirir les competències digitals bàsiques per desenvolupar-se de forma autónoma, responsable i segura en entorns informàtics, entorns virtuals, xarxes socials, aplicacions.

 

Curs d’anglès

Curs d’aprenentatge d’anglès bàsic.

Formadors: Empresa externa

Per a més informació contacteu amb la responsable de formació: Elisabet Bailén (ebailen@fcsd.org)

 

AFA – Aula de Formació d’Adults

Curs d’aprenentatges instrumentals bàsics (lectoescriptura, matemàtiques, maneig de diners, etc.)

Formadora: Núria Aragonés

Per a més informació contacteu amb la responsable de formació: Elisabet Bailén (ebailen@fcsd.org)

 

Informació imprescindible

Contacte

T (+34) 932 157 423
colabora@fcsd.org

Horari d’atenció al públic

Visites concertades

Adreçat a

Persones amb la síndrome de Down o altres situacions de discapacitat intel·lectual.