Centre Mèdic Barcelona Down (CMBD)

Article 25. Declaració Universal de Drets Humans

«Tota persona té dret a un nivell de vida que asseguri, per a ella i la seva família, la salut i el benestar, especialment quant a alimentació, vestir, habitatge, assistència mèdica i als serveis socials necessaris (…)»

Servei creat el 1987 com a marc i estímul per al desenvolupament d’un pla d’assistència mèdica preventiva mitjançant un grup coordinat de generalistes i especialistes dedicats a tasques de diagnòstic, exploració sistemàtica, prevenció i tractament de persones amb la síndrome de Down.

Què oferim?

Centre Mèdic Barcelona Down (CMBD) 

El CMBD, creat oficialment el 1987, basa el seu model d’atenció en l’aplicació del Programa de salut preventiu per a persones amb la síndrome de Down.

En els darrers anys, el CMBD s’ha organitzat en dues àrees: l’Àrea pediàtrica (menors de 17 anys) i l’Àrea d’adults (majors de 17 anys). Així mateix, s’ha creat la Unitat de síndrome de Down i malaltia d’Alzheimer.

  • Seguiment del Programa de salut 

El model d’atenció del CMBD es basa en l’aplicació i seguiment del Programa de salut preventiu i de detecció precoç de les patologies més freqüents en les persones amb la síndrome de Down. Elaborat l’any 1986, a partir d’una adaptació del Down Syndrome Checklist, de M. Coleman i P. T. Rogers, es revisa periòdicament. Així com en la resta de serveis de la FCSD, el CMBD promou una atenció integral, amb especial atenció a la família i als aspectes socials.

  • Corbes de Creixement

Elaborades l’any 1998 pel CMBD, són les Primeres i úniques Taules de creixement i pes de l’Estat Espanyol, específiques per a infants amb la síndrome de Down.

Composició de l’equip

Grup coordinat d’especialistes mèdics: cardiologia, dermatologia, dietètica i nutrició, endocrinologia, genètica, geriatria, ginecologia, medicina interna, neurologia (pediàtrica i d’adults), neuropsicologia, odontologia (pediàtrica i d’adults -inclou ortodòncia-), oftalmologia (pediàtrica i d’adults), otorrinolaringologia, pediatria, psicologia clínica, psiquiatria, traumatologia i ortopèdia.

  • Unitat síndrome de Down i malaltia d’Alzheimer

La desinstitucionalització de la població amb síndrome de Down i la millora de la seva qualitat de vida han fet augmentar exponencialment l’esperança de vida d’aquestes persones i han permès que afloressin les seves capacitats i incrementar el seu nivell d’inclusió social.

Aquest augment les predisposa a una major prevalença de la malaltia d’Alzheimer, ubicada al cromosoma XXI. Per tal de donar resposta a aquesta realitat, l’any 2012 el CMBD va crear la primera Unitat síndrome de Down i malaltia d’Alzheimer centrada en l’estudi preventiu de l’estat cognitiu dels adults majors de 18 anys com a base del diagnòstic precoç de la malaltia, i a donar suport mèdic i social a les persones afectades i els seus cuidadors. 

Així mateix es planteja la creació d’un cens. 

Amb aquests objectius, el 2014 se signa un conveni amb l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau per a la integració funcional de la Unitat de síndrome de Down i malaltia d’Alzheimer amb el Servei de Neurologia de l’Hospital.

L’any 2016 es consolida aquesta integració funcional amb l’ús d’un espai dins el recinte modernista de Sant Pau, al pavelló de Santa Victòria.

A través de la Unitat síndrome de Down i malaltia d’Alzheimer, el CMBD forma part del comitè de direcció clínica (Clinical Committee) de la T21 Research Society. Dins d’aquesta organització està treballant en l’harmonització de protocols d’avaluació de diferents malalties, i en concret en la malaltia d’Alzheimer, principal problema de salut de les persones adultes amb la síndrome de Down.

Composició de l’equip Unitat síndrome de Down i malaltia d’Alzheimer

Equip coordinat de neuròlegs, neuropsicòlegs i treballadora social.

Activitat científica

Activitat científica de la Unitat SD-ALZ i publicacions científiques derivades.

Informació imprescindible

Contacte

T (+34) 932 157 423 (Ext. 1)
areadesalut@fcsd.org

Horari d’atenció al públic

Visites concertades

Adreçat a

Població amb la síndrome de Down de totes les edats de tota Espanya.

Amb el suport de:

Conveni amb:

  • Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
  • Hospital Universitari Vall d’Hebron
  • Hospital Universitari de Bellvitge

Col·laboració amb:

  • Hospital Clínic de Barcelona
  • Hospital del Mar
  • Hospital Sant Joan de Déu