Valor afegit CDIAP FCSD

  • Atenció des de la concepció fins als 6 anys (sense criteris restrictius d’edat).
  • Prioritat d’entrada de totes les demandes (atenció abans de 15 dies laborables).
  • Família com a eix central de la nostra intervenció (inclusió de tots els referents parentals en l’atenció).
  • Màxima transparència (lliurament d’informes en finalitzar cada procés d’atenció).
  • Interdisciplinarietat garantida en tots els diagnòstics i programes d’intervenció.
  • Compromís amb la millora contínua (ISO 9001:2015 i EFQM).
  • Canal on line de detecció precoç de signes d’alerta, possibles alteracions en el desenvolupament normal de l’infant i situacions de risc de la població infantil.
  • Senyals d’alarma i possibles dificultats en el desenvolupament.
  • Material preventiu d’alt impacte social.
  • Gran diversitat d’ofertes d’abordatge terapèutic (individuals, en parella, grupals, telemàtics, presencials, mixtes, ambulatoris, en entorn natural…) que la família escull amb l’orientació dels professionals.