5. El treball de la identitat amb els infants amb la síndrome de Down.

Què oferim?

La persona amb la síndrome de Down arriba a gaudir del benestar emocional suficient per afrontar la vida adulta quan se li ha possibilitat treballar la seva identitat, el coneixement de si mateix, les seves capacitats i les seves dificultats per a què s’accepti com és i construeixi una autoestima alimentada en fets reals.

Formadora: Eva Gàlvez (egalvez@fcsd.org), psicòloga clínica del SAT i CMBD de la FCSD.

Horari

Dijous 11 de maig, de 18:00 a 20:00 h.

Preu

Preu per l’alumne: Gratuït / Donació

Cost per a la Fundació Catalana Síndrome de Down: 40€