Tècniques creatives per créixer

Què oferim?

Formació per millorar l’expressivitat i la consciència corporal, per tal d’afavorir el creixement personal i la capacitat d’adaptació, per la millora de la nostra situació laboral.

Finalitat:

  • Conèixer el potencial de les pràctiques creatives i les habilitats que ha de potenciar.
  • Aprendre a cooperar i desenvolupar estratègies de creativitat i expressió col·lectives.
  • Perdre la por a enfrontar-se a un petit auditori.
  • Descobrir els virtuts d’un mateix per potenciar-les des del moviment i l’oralitat.
  • Adquirir autoconsciència, seguretat i autoestima a partir de la presa de consciència del cos i de les seves possibilitats.
  • Practicar tècniques d’adquisició de presència i d’atenció i el desenvolupament d’actituds creatives.
  • Aprendre a utilitzar eines i tècniques creatives i expressives.

Competències:

  • Competències transversals: Treball en equip, responsabilitat, relació interpersonal, disponibilitat per aprendre.
  • Competències instrumentals bàsiques: Coneixements generals bàsics, comunicació oral i escrita, TIC resolució de problemes.

 

Formadors: Docents BAU

Per a més informació contacteu amb la responsable de formació: Laia Vinent (lvinent@fcsd.org)

Horari

Dilluns i dimecres, de 10 a 12 h.

Data d’inici: 12 d’abril de 2023
Data de finalització: 30 de juny de 2023

El curs es realitzarà al centre universitari BAU (Carrer de Pujades, 118)

Preu

Activitat gratuïta, subjecte al programa SIOAS, finançat pel Fons Social Europeu, a través del Departament d’Empresa i Treball (Generalitat de Catalunya).