Taller competències digitals

Què oferim?

Curs per adquirir les competències digitals bàsiques per gestionar de forma autónoma, responsable i segura en entorns informàtics, entorns virtuals, xarxes socials, aplicacions…

Finalitat:

  • Assoliment dels aprenentatges bàsics del funcionament d’un PC, dels seus accessoris i d’altres aparells electrònics; coneixements bàsics dels programes de Microsoft Office Salut i seguretat en l’ús d’aparells electrònics;
  • Conèixer i fer ús dels recursos que ens aporta Internet Ús responsable d’Internet (fer una bona cerca d’informació, les fake news…); coneixement de les principals xarxes socials ( Facebook, Instagram, Tik-Tok, Youtube, Telegram); coneixement d’algunes eines que existeixen per comunicar;
  • Saber gestionar, en termes de seguretat, de privacitat i de bones pràctiques, els seus propis comptes de les xarxes socials que utilitzen a la seva vida diària. Paquet d’eines de Google;
  • Les aplicacions mòbil Ús responsable del mòbil Aprofundiment en l’aplicació Whatsapp Manteniment, seguretat i privacitat;
  • Altres eines tecnològiques (tauletes, pantalles digitals…).

Competències:

  • Competències específiques: Conèixer i fer un ús responsable de diferents programes i eines del PC; conèixer i fer ús responsable de les principals aplicacions que té cadascú al seu telèfon mòbil; conèixer i fer ús responsable de les principals xarxes socials; utilitzar aplicacions bàsiques de reproducció i d’edició d’imatge fixa, so i imatge en moviment; saber utilitzar de forma més segura les diferents eines; augmentar el control de la pròpia privacitat.
  • Competències transversals: Treball en equip; responsabilitat; relació interpersonal; fomentar hàbits d’ús saludable de les TIC; actuar de forma crítica i responsable en l’ús de les TIC, considerant aspectes ètics, legals, de seguretat, de sostenibilitat i d’identitat digital; disponibilitat per aprendre.
  • Competències instrumentals bàsiques: Coneixements generals bàsics; comunicació oral i escrita; resolució de conflictes.

Formadora: Laia Vinent

Per a més informació contacteu amb la responsable de formació: Elisabet Bailén (ebailen@fcsd.org)

Horari

Dilluns, de 17:30 a 19:30 h.

Data d’inici: 5 de setembre de 2022
Data de finalització: 26 de juny de 2023

Preu

73€