Sexoafectivitat en persones amb discapacitat intel·lectual

Què oferim?

L’educació afectivosexual de les persones amb discapacitat intel·lectual és indispensable perquè puguin tenir l’autonomia i l’autoestima necessàries per tirar endavant el seu projecte de vida. Oferirem eines per poder entendre i posicionar-se davant la sexualitat amb l’ansietat que produeix el tema. 

Formadora: Eva Gálvez, psicòloga del Centre Mèdic Barcelona Down (egalvez@fcsd.org)

Horari

Dimecres 9 de febrer, de 18:00 a 20:00 h.

Idioma: Castellà

Preu

Cost: 40€

Preu: Gratuït / Donació