La sexoafectivitat de les persones en situació de discapacitat intel·lectual

Què oferim?

L’educació afectivo-sexual de les persones amb discapacitat intel·lectual és indispensable per a què puguin tenir l’autonomia i l’autoestima necessàries per tirar endavant el seu projecte de vida.Oferirem eines per poder entendre i posicionar-se davant la sexualitat amb l’ansietat que produeixi el tema. 

Formadora: Eva Gálvez (egalvez@fcsd.org), psicòloga clínica del SAT i CMBD de la FCSD

Horari

Dimecres 8 de febrer de 2023, de 18:00 a 20:00 h.

Idioma: Català

Preu

Preu per l’alumne: Gratuït / Donació