Segueix aprenent (Aula de Formació d'Adults)

En aquest curs oferim un espai per consolidar, mantenir i ampliar els aprenentatges acadèmics (lecto-escriptura i lògic-matemàtic) amb l’objectiu d’incidir en els coneixements, habilitats i actituds necessaris per promoure el teu benestar.

Disposar dels recursos, estratègies i coneixements t’ajudarà a poder participar en la societat de forma plena i en igualtats de condicions que la resta de la població.

No t’aturis, segueix aprenent!

Docent

Núria Aragonés

Horari

Dijous, de 17:45 a 19:45 h.

Data d’inici: 14 de setembre de 2023
Data de finalització: 27 de juny de 2024

Preu

92€ mensuals

Matricula: 50€ (Matrícula gratuïta per socis amb carnet)

 
*
*
*