Reserveu la data: 21 i 22 d’octubre, XVIII Jornades Internacionals Barcelona Down

La FCSD organitza, els dies 21 i 22 d’octubre de 2020, les XVIII Jornades Internacionals Barcelona Down que es celebraran de manera virtual. Enguany, el tema central girarà a l’entorn de la salut mental i la discapacitat intel·lectual. Durant les Jornades també es lliurarà el XVI Premi Biennal d’Investigació Ramon Trias Fargas.

Les persones que presenten algun trastorn mental o comportaments desajustats afegits a la seva situació de discapacitat intel·lectual han estat, durant molts anys, sense rebre un diagnòstic i tractament adequats. Progressivament, s’ha generat l’interès i el coneixement que ha permès desenvolupar diferents models de comprensió i abordatge de les seves necessitats.

Amb aquesta jornada ens proposem adquirir un major coneixement dels trastorns mentals d’aquest col·lectiu, la seva prevalença, les peculiaritats dels tractaments (farmacològics i psico-terapèutics), així com els diferents tipus d’abordatges des dels entorns educatiu i social, sense oblidar l’acompanyament i orientació a les famílies, persones cuidadores i altres referents. Comptarem amb la presència de professionals de la Fundació Catalana Síndrome de Down (FCSD) i d’altres prestigioses entitats d’àmbit nacional i internacional.

Més informació i inscripcions: https://www.fcsd.org/jornades-internacionals-barcelona-down-18a-edicio/

Presentació de pòsters

Durant les jornades es podran presentar pòsters de caràcter científic. El termini màxim per enviar les propostes de pòster és el dia 15 de setembre. S’anunciarà l’acceptació dels pòsters el dia 30 de setembre.

Els pòsters han de tenir un caràcter científic i/o tècnic i han d’estar degudament referenciats.
Es poden presentar en castellà o anglès. És imprescindible que algun dels autors estigui inscrit en les Jornades.