Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP)

Preàmbul Convenció sobre els Drets de l’Infant

«(…) l’infant ha de ser preparat per viure una vida individual en la societat i educat en l’esperit dels ideals proclamats a la Carta de les Nacions Unides, i especialment en un esperit de pau, tolerància, dignitat, llibertat, igualtat i solidaritat (…)»

Servei creat l’any 1984, especialitzat en la consulta, el diagnòstic i el tractament de la població infantil, des del moment de la concepció fins als 6 anys, que presenti algun trastorn del desenvolupament o risc de patir-ne, per causa orgànica, psicològica i/o social.

Esquerra de l’Eixample

Sant Antoni

Sant Gervasi

Tres Torres

El Putget i el Farró

Què oferim?

  • Acollida, orientació, informació i assessorament de consultes sobre primera infància (0-6 anys)
  • Diagnòstic i tractament interdisciplinar
  • Atenció terapèutica interdisciplinària
  • Coordinació amb els serveis sanitaris, educatius i socials de la zona d’actuació
  • Promoció d’activitats de formació, investigació i docència
  • Formació a mida
  • Assessorament i mentoria sobre els aspectes teòrics, pràctics i/o metodològics relacionats amb l’atenció precoç

Informació imprescindible

Contacte

T (+34) 932 157 423
cdiap@fcsd.org

Horari d’atenció al públic

De dilluns a dijous, de 9 a 20 h
Divendres, de 9 a 15 h
Visites concertades

Adreçat a

Població infantil de 0-6 anys