Club de la feina

Què oferim?

Espai d’acompanyament continuat a persones que han perdut recentment la feina o que de forma sostinguda estan tenint dificultats per accedir de nou a llocs de treball en el mercat laboral ordinari.

Finalitat:

 • Facilitar la total inclusió a la societat de les persones amb síndrome de Down o discapacitat intel·lectual i el seu màxim grau de benestar, autodeterminació, desenvolupament personal, respecte i dignitat.
 • Proporcionar un espai de coneixement, aprenentatge, reflexió i intercanvi per a les persones en recerca o millora de feina.
 • Preparar l’alumnat per inserir-se en un ambient de feina normalitzat.
 • Analitzar i avaluar conjuntament les competències relacionals pròpies i les d’altres companys del grup, per adquirir consciència dels punts febles d’un mateix que cal millorar i dels punts forts que cal potenciar.
 • Millorar les habilitats personals i laborals alhora de realitzar una recerca activa de feina.
 • Aprendre diferents eines per a la recerca de feina i desenvolupament de les tècniques per a una adequada presentació d’un mateix (CV, entrevistes de feina, carta de presentació).

Competències:

Competències tècniques específiques:

 • Coneixement dels diferents llocs de treball
 • Coneixement de les diferents formes de recerca de feina
 • Millora de les habilitats personals i laborals alhora de realitzar una recerca activa de feina

Competències transversals:

 • Treball en equip
 • Responsabilitat
 • Relació interpersonal
 • Gestió emocional
 • Disponibilitat per aprendre

Competències instrumentals bàsiques:

 • Coneixements generals bàsics
 • Comunicació oral i escrita
 • TIC
 • Resolució de problemes

Formadora: Maria Martinez

Per a més informació contacteu amb la responsable de formació: Laia Vinent (lvinent@fcsd.org)

Horari

Dilluns i dimecres, de 15 a 18 h.
Dimarts, de 9 a 11 h.

Data d’inici: 1 de juliol de 2022
Data de finalització: 30 de juny de 2023

Preu

Activitat gratuïta, subjecte al programa SIOAS, finançat pel Fons Social Europeu, a través del Departament d’Empresa i Treball (Generalitat de Catalunya).