Club de la feina

Què oferim?

Acompanyament continuat a persones que han perdut recentment la feina o que de forma sostinguda estan tenint dificultats per accedir de nou a llocs de treball en el mercat laboral ordinari.

Formadora: Maria Martinez

Per a més informació contacteu amb la responsable de formació: Laia Vinent (lvinent@fcsd.org)

Horari

Dilluns i dimecres, de 15 a 18 h.
Dimarts, de 9 a 11 h.

Data d’inici: 6 de setembre de 2021

Preu mensual

Subjecte a Subvenció SIOAS.

El programa SIOAS és un programa finançat pel Fons Social Europeu a través del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya.