3. Processos d'ensenyament-aprenentatge de la lectura i l'escriptura en infants amb la síndrome de Down

Què oferim?

Quan un professional es planteja l’interrogant sobre quin és el millor mètode per a ensenyar a llegir i a escriure, no podem obviar que l’eficàcia de l’aprenentatge no està únicament determinada pel mètode emprat.

Formadora: Clàudia Serramià (cserramia@fcsd.org), logopeda del Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) de la FCSD.

Horari

Dijous 23 de març, de 18:00 a 20:00 h.

Preu

Preu per l’alumne: Gratuït / Donació

Cost per a la Fundació Catalana Síndrome de Down: 40€