Al dia / Ocupa't

Què oferim?

Espai per mantenir les habilitats cognitives, físiques i funcionals per a persones amb situació de discapacitat intel·lectual desocupades temporal o permanentment.

Finalitat:

 • Adquirir les habilitats personals i socials per poder desenvolupar-se en les relacions socials.
 • Optimitzar al màxim les competències i aprenentatges instrumentals bàsics.
 • Mantenir hàbits indispensables per a un funcionament normalitzat i més autònom a la vida diària, així com hàbits saludables i de benestar.
 • Fomentar i afavorir l’ús responsable dels mitjans tecnològics per millorar-ne la comunicació i augmentar la seguretat en el seu ús.
 • Procurar presència i participació comunitària.
 • Proporcionar un espai d’atenció diària a persones inactives amb poques perspectives d’inclusió laboral, per tal de mantenir-se actius i passar-s’ho bé.

Competències:

Competències bàsiques que es treballen són: comunicatives; metodològiques (càlcul, TIC, aprendre a aprendre); personals (autonomia i iniciativa personal) i de convivència (social i ciutadana) per aprendre a: ser i actuar de manera autònoma; pensar i comunicar; descobrir i conviure.

 • ACTIVITAT FÍSICA: Exercicis per fomentar l’activació del cos, prendre consciència del cos, estiraments, respiració.
 • ACTIVITATS CREATIVES: Espai creatiu lliure on es farà un tast de diferents tècniques ja sigui fotografia, manualitats, expressió corporal fomentant la creativitat de cada individu.
 • DRETS HUMANS: Consciència ciutadana, pensament crític en matèria de drets humans i discapacitat.
 • TIC’s: Fomentar un ús bàsic i responsable de les tecnologies (mòbil, ordinador, impressores 2D/3D…).
 • ACTIVITATS ACADÈMIQUES FUNCIONALS: Càlcul, maneig de diners, lecto-escriptura, coneixement de l’actualitat.
 • HABILITATS PERSONALS i SOCIALS: Comunicació, habilitats socials, resolució de conflictes, identitat.
 • ACTIVITATS AUDIOVISUALS: Visionatge d’audiovisuals per a fer debat de diferents temàtiques, utilització de la pantalla digital per a diferents activitats.
 • ACTIVITATS CULTURALS I SORTIDES: Coneixement de l’entorn, participació en activitats comunitàries, sortides culturals, autonomia en desplaçaments.

 

Formadors: Per determinar

Per a més informació contacteu amb la responsable de formació: Núria Aragonés (naragones@fcsd.org)

Horari

De dilluns a divendres, de 9:30 a 12:30 h.

Data d’inici: 5 de setembre de 2022
Data de finalització: 29 de juny de 2023

Preu

1 dia a la setmana: 41€ mensuals

2 dies a la setmana: 82€ mensuals

3 dies a la setmana: 123€ mensuals

4 dies a la setmana: 164€ mensuals

5 dies a la setmana: 204€ mensuals