L’impacte de la Covid-19 pot potenciar els desencadenants de trastorns mentals en les persones amb la síndrome de Down

Per contra, l’autoestima, les habilitats de comunicació o les relacions socials generen més benestar emocional.

· Les XVIII Jornades Internacionals Barcelona Down han reunit una vintena d’experts que han abordat la millora de la salut mental de les persones en situació de discapacitat intel·lectual. Més de 400 inscrits les han seguit de forma virtual.

· Les persones amb la SD tenen més risc de patir depressió o autisme. El treball de la identitat, l’autonomia i teràpies de suport psicològic basades en la conversa, l’artteràpia o l’escenoteràpia contribueixen a la bona salut mental.

 

Les XVIII Jornades Internacionals Barcelona Down organitzades per la Fundació Catalana Síndrome de Down (FCSD) van concloure ahir després de dos dies de ponències en relació a la millora de la salut mental de les persones en situació de discapacitat intel·lectual. Enguany, les jornades s’han celebrat de manera virtual degut a la Covid-19 i han comptat amb la participació de més de 400 inscrits. La pandèmia ha estat ben present. Els experts assenyalen que l’impacte emocional de la Covid-19 pot potenciar els desencadenants de trastorns mentals en les persones en situació de discapacitat intel·lectual. Per pal·liar-los, cal intensificar els factors que afavoreixen la salut mental.

Els experts ens apunten que els casos d’estrès i ansietat estan augmentant arran de la Covid-19 i que la salut mental de la població serà una de les grans víctimes de la pandèmia. Katy Trias, directora general de la FCSD, considera que “la pandèmia ens ha posat davant el mirall” de la salut mental i que caldrà tenir una especial cura en el seu seguiment.

Trias creu que l’impuls de l’autonomia i la inclusió real en les persones en situació de discapacitat intel·lectual reverteix positivament en la seva salut mental: “Una persona que té una vida plena en relació als seus desitjos i projecte de vida, és una persona que segurament té menys probabilitats d’experimentar problemes de salut mental”. De la mateixa manera, “una persona que no ha treballat un projecte de vida, no sap descriure i interpretar els seus sentiments i emocions o no té un espai on expressar-ho, pot experimentar de forma més fàcil sentiments de frustració, ràbia o dolor que li provoquin situacions de salut mental complicades”, afirma la directora general de la FCSD.

Més risc de patir depressió i autisme

El Dr. Andre Strydom del King’s College de Londres assegura que “els trastorns afectius (depressió) són quatres vegades més corrents en persones amb discapacitat intel·lectual respecte la població general”. En el cas concret de la síndrome de Down (SD), els problemes més freqüents són la depressió i l’autisme, sense que es detecti una diferència significativa entre sexes. En canvi, en el cas de la població en general el gènere és determinant: l’autisme es dóna quatre vegades més en els homes respecte a les dones, mentre que la depressió és el doble en les dones.

Com a recomanacions per millorar la salut mental de les persones amb la SD, Strydom destaca la importància de l’atenció primerenca, conèixer els efectes de la discriminació i els estigmes, subministrar la medicació més adequada d’acord amb el seu metabolisme i recórrer a teràpies psicològiques (de conversa, artteràpia, del comportament…). En relació amb això, a les Jornades es van tractar diverses estratègies de prevenció dels problemes de salut mental com la metodologia del suport positiu, l’assistència personal, l’escenoteràpia, el funcionament reflexiu parental o la coordinació entre famílies i professionals, entre d’altres.

Factors que afavoreixen i deterioren la salut mental

Beatriz Garvía, psicòloga clínica de la FCSD, considera que major benestar emocional implica millor salut mental: “L’infant que sent estimat i acceptat creixerà sa psicològicament”. D’acord amb això, Garvía identifica els principals factors que afavoreixen la salut mental de les persones en situació de discapacitat intel·lectual: la identitat (conèixer la discapacitat i les capacitats), l’autoestima, les habilitats de comunicació i llenguatge i les relacions personals, familiars i socials.

Per contra, els principals factors que desencadenen problemes de salut mental son l’estrés, la manca d’oportunitats, la falta de respecte, els esdeveniments esperats però estressants i els esdeveniments inesperats i estressants, com la pena, el patiment i el dol. Aquest darrer extrem s’ha vist intensificat com a conseqüència de la Covid-19.

La diagnosi, el gran desafiament

La Dra. Mariona Adrover, psiquiatra especialitzada en Discapacitat Intel·lectual (DI) resident a Bristol, afirma, d’acord amb diversos estudis científics, que un 40% de persones en situació de discapacitat intel·lectual presenten trastorns psiquiàtrics. La prevalença de trastorns psiquiàtrics augmenta en funció del nivell de discapacitat: com més greu més prevalença. Adrover sosté que els problemes de salut mental poden desenvolupar-se i presentar-se de diferents maneres en les persones amb discapacitat intel·lectual respecte les que no en tenen. Per això, “el diagnòstic de malalties mentals en persones amb DI planteja un gran desafiament”, conclou.

30 anys de Jornades Internacionals

La FCSD organitza bianualment les jornades científiques internacionals destinades a intercanviar coneixements i experiències al voltant de la SD. La primera edició de les jornades es va celebrar ara fa 30 anys.

L’objectiu de les XVIII jornades ha estat el d’adquirir un major coneixement dels trastorns mentals del col·lectiu, la seva prevalença, les peculiaritats dels tractaments (farmacològics i psico-terapèutics), així com els diferents tipus d’abordatges des dels entorns educatiu i social, sense oblidar l’acompanyament i orientació a les famílies, persones cuidadores i altres referents.

Les jornades d’enguany han comptat amb el suport de la Diputació de Barcelona i de la Fundació Banc Sabadell, i s’han realitzat virtualment a les instal·lacions de la Barcelona School of Management de la UPF.

Més informació sobre les jornades: https://www.fcsd.org/jornades-internacionals-barcelona-down-18a-edicio/