La FCSD col·labora en la creació de “All by myself”, un agregador d’eines TIC al servei de la discapacitat intel·lectual

El projecte està impulsat per la Fundació iSocial, AMPANS, Fundació Maresme, Fundació Support-Girona i la Fundació Catalana Síndrome de Down (FCSD).

Aquest mes de maig la Fundació iSocial ha posat en marxa un nou projecte d’innovació en el camp de l’acció social a Catalunya, “All by myself”, que desenvoluparà durant els propers dos anys una eina software global i intel·ligent que agregui les millors eines TIC al servei de la inclusió i el suport per a la vida autònoma de les persones amb discapacitat intel·lectual i/o malaltia mental. Es tracta d’un projecte impulsat per iSocial conjuntament amb quatre de les seves fundacions membres: la Fundació AMPANS (Manresa), Fundació Maresme (Mataró), la Fundació Catalana Síndrome de Down (Barcelona) i la Fundació Support-Girona (Girona).

Facilitar l’autonomia personal

La nova eina digital “All by myself” ajudarà les persones en situació de discapacitat intel·lectual i/o malaltia mental a apoderar-se, fomentar la seva proactivitat i facilitar la seva autonomia en tots els àmbits, especialment en el marc dels programes de Vida Independent, tant per a les persones que fan el pas a viure soles com les que continuen vivint amb la família.

El projecte ha nascut de la necessitat expressada per les persones en situació de discapacitat intel·lectual i malaltia mental que utilitzen mòbil amb certa facilitat de solucionar la dispersió d’eines TIC existents i disposar d’una única eina que les classifiqui, valori i les faci fàcilment accessibles.

“All by my self” oferirà una eina digitalment inclusiva, cognitivament accessible i de lectura fàcil per a les persones en situació de discapacitat intel·lectual i malaltia mental, i facilitarà millores de la inclusió a la comunitat amb el suport de solucions TIC en àmbits tan diversos com les relacions socials i familiars, la funció parental, l’educació, la formació, el treball, la salut, la participació ciutadana i política, la cultura, l’oci, l’esport  o les activitats lúdiques.

Per assolir-ho, les eines TIC que l’eina agregarà permetran facilitar el coneixement, l’enllaç i la participació en totes aquelles iniciatives que donen serveis per fer possible la Vida Independent de les persones en situació de discapacitat intel·lectual i malaltia mental, amb l’avantatge addicional que ofereix la tecnologia de superar fronteres i poder enllaçar les persones amb iniciatives i solucions d’altres entorns i països.

Millora de la vida independent

La nova eina digital també facilitarà la tasca professional o voluntària dels assistents personals i dels referents professionals, familiars i voluntaris dels programes de Vida Independent per a persones en situació de discapacitat intel·lectual i malaltia mental; contribuir a avançar cap a una nova manera de prestar serveis a distància siguin útils a les entitats especialitzades i els sistemes públics; i aportarà coneixement útil per a la millora dels programes de Vida Independent i la planificació futura de serveis per a les persones en situació de discapacitat intel·lectual i malaltia mental.

El projecte compta amb el suport i el finançament del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, i s’espera que afavoreixi i impulsi la dignitat, la llibertat personal, la igualtat d’oportunitats, la disminució de barreres i la inclusió social de les persones en situació de discapacitat intel·lectual i malaltia mental, enfortint els programes de Vida Independent i contribuint a avançar vers el model social de la discapacitat plasmat en la Convenció Internacional de Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat.