La Inclusivadora es presenta a la 14a conferència internacional de treball amb suport celebrada a Noruega

Marc Badia, responsable del Servei d’Inclusió Laboral, i Saul Sanz, responsable de la Inclusivadora, van ser els encarregats d’explicar el projecte que va néixer amb la voluntat de fomentar l’emprenedoria i la innovació.

Amb la posada en marxa de la Inclusivadora, la FCSD vol fomentar l’autoocupació de les persones amb la síndrome de Down o altres situacions de discapacitat intel·lectual que vulguin tirar endavant projectes d’emprenedoria o talents personals. També està obert a totes aquelles persones que vulguin desenvolupar projectes d’emprenedoria que comparteixin els valors de la FCSD.

La Inclusivadora també compta amb un coworking, un espai de treball comú tant per a les persones usuàries de la FCSD com per a qualsevol persona externa. El coworking disposa d’un fablab (acrònim de l’anglès fabrication laboratory) amb tecnologia d’última generació (impressora 3D, plotter de tall i screen touch) que permet la creació de prototips i altres productes.

En aquest espai s’ofereix una oferta formativa destinada a aprendre els coneixements bàsics sobre l’ús de la tecnologia.

La inclusió és el valor afegit d’aquest espai de coworking perquè permet la compenetració i l’intercanvi de coneixements entre els diferents agents.

Més oportunitats laborals

EUSE facilita des del 1993 el desenvolupament de l’ocupació amb suport a tot Europa. L’ocupació amb suport ajuda les persones en situació de discapacitat a accedir a les oportunitats laborals de la seva pròpia elecció i a ser econòmicament independents i socialment actives.

Segons EUSE, la transició cap a un mercat laboral obert i inclusiu s’està convertint cada cop més en un objectiu per als responsables polítics nacionals i les organitzacions d’empresaris de la UE.