Gemma Aranda


Logopeda

Postgrau en atenció precoç

Natalia Buzunariz


Pedagoga i Fisioterapeuta

Postgrau en Fisioteràpia pediàtrica i postgrau en trastorns sensoriomotors d’origen cerebral Bobath

Sheila Cierco


Logopeda

 

Gery Dimitrova


Treballadora Social i Psicòloga

Postgrau en intervenció familiar sistèmica

garanda@fcsd.org

nbuzunariz@fcsd.org

scierco@fcsd.org

gdimitrova@fcsd.org

Cristina Gallart


Psicòloga i Educadora Social

Psicòloga general sanitària i postgrau en psicopatologia de l’infant i l’adolescent.

Dr. Jaume García


Coordinador del servei Treballador Social, Educador Social i Antropòleg 

Màster en teoria antropològica, relacions interculturals i intervenció social i doctorat en Antropologia Social i Cultural

Andrea Hermo


Treballadora social

 

Cristina Iturriaga


Neuropediatra

 

cgallart@fcsd.org

jaumegarcia@fcsd.org

ahermo@fcsd.org

citurriaga@fcsd.org

Mireia Martínez


Fisioterapeuta

Postgrau en Fisioteràpia pediàtrica

Rosa Nuño


Recepcionista i administrativa

 

Marga Miró


Recepcionista i administrativa

 

Marta Moreno


Logopeda i Mestra especialitzada en audició i llenguatge

Màster d’especialització en pràctica clínica en Logopèdia infantil

mireiamartinez@fcsd.org

rnuño@fcsd.org

mmiro@fcsd.org

mmoreno@fcsd.org

Elena Picanyol


Psicòloga

Psicòloga general sanitària, màster en Psicologia clínica i màster en psicoteràpia psicoanalítica

Esther Romero


Psicòloga

Psicòloga general sanitària, postgrau en psicopatologia del nen i l’adolescent i màster en teoria i clínica psicoanalítica

Alícia Ruiz


Fisioterapeuta

Postgrau en especialització en Pediatria i màster en Fisioteràpia pediàtrica

Dra. Isabel Ruiz


Psicòloga

Psicòloga general sanitària, experta en neuropsicologia clínica, màster en en psicopatologia infantojuvenil, màster en diagnòstic i rehabilitació neuropsicològica i Doctorat en Neurociència cognitiva

epicanyol@fcsd.org

eromero@fcsd.org

aruiz@fcsd.org

iruiz@fcsd.org

Clàudia Serramià


Logopeda

Postgrau en trastorns del desenvolupament, màster en Logopèdia infantil i especialitzada en comunicació augmentativa

Carlota Valls


Psicòloga

Psicòloga general sanitària i psicoterapeuta

Gemma Vidal


Psicòloga

Màster en psicopatologia clínica i màster en psicoteràpia psicoanalítica

Maria Vila


Psicòloga

Psicòloga general sanitària i màster en atenció precoç i família

cserramia@fcsd.org

cvalls@fcsd.org

gvidal@fcsd.org

mvila@fcsd.org