Entrada al servei

Tan aviat com una família realitza demanda d’atenció (enllaç a demanar cita) portem a terme l’entrevista d’acollida. Enaquesta primera entrevista d’atenció al servei, la família té la possibilitat d’expressar les dificultats de l’infant. El professional que atén la família valora la idoneïtat o no de l’atenció al servei i explica el funcionament d’aquest.