Detecció

El CDIAP FCSD posa a l’abast de la població general i dels professionals de l’atenció precoç en particular un canal de consultes sobre el desenvolupament infantil que permet la detecció precoç de signes d’alerta, possibles alteracions en el desenvolupament normal de l’infant i situacions de risc de la població infantil.

Senyals d'alarma
Preguntes freqüents
Formulari per una consulta