Coronavirus COVID-19 i Síndrome de Down

La Fundació Catalana Síndrome de Down s’uneix al darrer comunicat emès per la Global Down Syndrome Foundation.

En relació a les nombroses consultes que s’estan rebent en quant al nivell de risc que les  persones amb la síndrome de Down pel que fa al coronavirus COVID-19-:

Moltes de les consultes tenen a veure amb el risc per a la salut, i moltes també estan relacionades amb els viatges en avió durant les vacances de Pasqua.

Essent el COVID-19 coronavirus classificat oficialment com a pandèmia per la Organització Mundial de la Salut, i després de deliberar-ho amb els nostres afiliats, en aquests moments podem proporcionar la següent informació:

1. Són totes les persones amb la síndrome de Down d’alt risc?

Tot i que no hi ha evidències sobre com afecta el coronavirus a les persones amb la síndrome de Down, en comparació amb la resta de la població, el National Institut of Health (NIH) i el Center for Disease Control (CDC) han categoritzat alguns grups de persones amb la síndrome de Down com “d’alt risc”:

  • Persones d’edat avançada
  • Persones amb malalties cròniques com:
    • Cardiopatia
    • Diabetis
    • Obesitat
    • Malaltia pulmonar i / o dificultats respiratòries
2. Algunes precaucions a tenir en compte:

Sabem que les persones amb la síndrome de Down tenen més probabilitat que la resta de la població de tenir les malalties cròniques indicades amb anterioritat. Per això s’ha de considerar seguir les recomanacions del NIH i del CDC.

Per als individus considerats d’alt risc, les dues webs recomanen sobretot  “evitar tot desplaçament no essencial, viatges en avió inclosos, i especialment evitar creuers i viatges en vaixell”.

3. Altres precaucions a considerar, basades en la investigació

Hi ha recerques que diuen que les persones amb la síndrome de Down tenen més probabilitat de tenir complicacions degut a infeccions virals respiratòries, incloent el H1N1 i RSV, i un major nombre d’hospitalitzacions. Donada aquesta recerca si tu, com a individu amb la síndrome de Down, el teu fill amb la síndrome de Down, o el teu tutelat amb síndrome de Down té una infecció respiratòria, s’està recuperant d’una recent infecció respiratòria, té problemes respiratoris crònics o infeccions virals pulmonars has de considerar de fer les mateixes precaucions que s’aplicarien a qualsevol persona d’alt risc.

RECOMANACIONS BÀSIQUES PERO IMPORTANTS A CONSIDERAR

1. Evita el contacte i queda’t a casa quan estiguis malalt, especialment:

– Queda’t a casa si no et trobes bé (febre, tos, picor a la gola, calfreds…).

– Avisa als serveis mèdics si tens símptomes i manté distància entre tu i qualsevol altra persona.

2. Tingues una bona higiene, especialment: renta sovint les teves mans amb aigua i sabó durant 20 segons; tapa sempre la boca i el nas amb el colze si has de tossir o esternudar; evita tocar els teus ulls nas i boca.

Us compartim també aquesta informació que ha preparat l’Assemblea de Drets Montserrat Trueta: