CIT

Què oferim?

Curs de preparació d’un procés d’inclusió laboral, adreçat a persones amb o sense experiència laboral, que tenen unes competències transversals bàsiques i que volen actualitzar els seus perfils competencials per fer front als nous reptes del món del treball.

Finalitat:

 • Fomentar la necessitat del treball i crear expectatives reals de treball.
 • Facilitar uns coneixements sobre l’empresa ordinària per aconseguir una integració real.
 • Millorar els seus nivells d’autonomia adquirint les habilitats funcionals bàsiques per a la vida diària.
 • Adquirir les habilitats socials bàsiques per un bon desenvolupament i per afavorir la resolució de problemes de relacions socials.
 • Incidir en les competències bàsiques.
 • Fomentar i afavorir l’ús responsable de les TIC per millorar la comunicació i augmentar la seguretat en el seu ús.

Competències:

Competències bàsiques que es treballen són: comunicatives, metodològiques (càlcul, català, TIC, aprendre a aprendre), personals (autonomia i iniciativa personal) i de convivència (social i ciutadana) per aprendre a: ser i actuar de manera autònoma, pensar i comunicar, descobrir i conviure.

Tenint com a centre d’interès principal i eix conductor el món laboral, es treballarà a partir de les següents Unitats Temàtiques:

 • Unitat de Formació laboral
 • Unitat de Desplaçaments
 • Unitat d’Habilitats Socials i Personals
 • Unitat d’ Autonomia Personal i Habilitats Funcionals
 • Unitat de teatre i expressió
 • Unitats d’Aprenentatges Instrumentals
 • Unitat de seguretat, higiene, salut i sensibilització mediambiental
 • Unitat de tecnologies de l’informació i la comunicació
 • Unitat de Presa de Consciencia

Formadors: Laia Vinent, Elisabet Bailén, Núria Aragonés, Edgar Prat i Júlia Reiffs

Per a més informació contacteu amb la responsable de formació: Laia Vinent (lvinent@fcsd.org)

Horari

De dilluns a divendres, de 9:30 a 12:30 h.

Data d’inici: 12 de setembre de 2022
Data de finalització: 29 de juny de 2023

Preu

Activitat gratuïta, subjecte al programa SIOAS, finançat pel Fons Social Europeu, a través del Departament d’Empresa i Treball (Generalitat de Catalunya).