Auxiliar d'oficina

Què oferim?

Formació organitzada amb la Universitat Pompeu Fabra per adquirir competències laborals pròpies del perfil professional d’auxiliar d’oficina, s’introduirà l’alumnat en el món dels auxiliars d’oficina per promocionar les seves possibilitats laborals. L’alumnat adquirirà els coneixements, habilitats i actituds necessàries per desenvolupar en el seu lloc de treball un comportament adequat en aspectes de sociabilitat i maduresa de la persona, així com els fonaments conceptuals de la feina.

Finalitat:

  • Facilitar la total inclusió a la societat de les persones amb Síndrome de Down o discapacitat intel·lectual i el seu màxim grau de benestar, autodeterminació, desenvolupament personal, respecte i dignitat.
  • Preparar l’alumnat per inserir-se en un ambient de feina normalitzat.
  • Adquirir autoconsciència, seguretat i autoestima Practicar les tècniques apreses, adquirir-hi desimboltura i experiència i, fer-ne un seguiment i feedback continuat.
  • Demostrar a través de l’avaluació que les persones amb discapacitat són una força real de treball.

Competències:

  • Competències bàsiques: Ofimàtica, expressió oral i escrita, comprensió oral i escrita, imatge personal.
  • Competències tècniques: Organització empresarial i dels recursos humans, atenció al client intern i extern, atenció telefònica, gestió de documentació, tècniques administratives d’oficina, seguretat i higiene en el treball.
  • Competències Transversals: Autoconeixement i seguretat personal, assertivitat, relació personal, comunicació i treball en equip; tolerància a la frustració i resolució de conflictes, capacitat de planificació i organització.

Formadors: Docents Universitat Pompeu Fabra (UPF)

Per a més informació contacteu amb la responsable de formació: Laia Vinent (lvinent@fcsd.org)

Horari

Dilluns i dimecres, de 12 a 14 h.

Data d’inici: 16 de gener de 2023
Data de finalització: 29 de març de 2023

El curs es realitzarà a UPF Campus Ciutadella (Carrer de Ramon Trias Fargas, 25)

Preu

Activitat gratuïta, subjecte al programa SIOAS, finançat pel Fons Social Europeu, a través del Departament d’Empresa i Treball (Generalitat de Catalunya).