Auxiliar d'agent d'igualtat

En aquest curs desenvoluparas habilitats i competències necessàries per donar suport a la posició d’agent d’igualtat. Podent col·laborar a dissenyar, implementar, fer el seguiment i avaluar, des de l’enfocament de millora contínua, el principi d’igualtat de tracte i d’oportunitats en l’àmbit laboral. Seguint un mètode vivencial.

El curs inclourà també xerrades de professionals i visites externes.

Docents

Docents Universitat Pompeu Fabra (UPF)

Horari

Dilluns i dimecres, de 12:00 a 14:00 h.

Data d’inici: 18 de setembre de 2023
Data de finalització: 18 de desembre de 2023

Preu

0€

Atorgament de la subvenció del SIOAS 2023, finançat pel Fons Social Europeu a través del Departament d’Empresa i Treball (Generalitat de Catalunya).

 
*
*
*
*