Aula Oberta. La inclusió escolar dels infants amb la síndrome de Down

Formació als professionals de l'àmbit de l’educació

Aquest curs pretén oferir als professionals de l'àmbit educatiu la formació necessària per a l’adequat enfocament de la seva tasca pedagògica i social que afavoreixi la inclusió escolar i social dels alumnes amb la síndrome de Down o amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE).

Formació reconeguda pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Durada del curs: Febrer-Juny 2024

Exposició teòrica de les diferents àrees de desenvolupament psicològic dels infants amb la síndrome de Down en els primers anys de vida. Propostes de pautes d’intervenció.

QUÈ APRENDRÀS?

· Desenvolupament evolutiu  · Personalitat  · Sociabilitat  · Problemes de conducta  · Aspectes de salut mental  · Trastorns del desenvolupament

A QUI VA DIRIGIDA LA FORMACIÓ?

Formació adreçada a professionals de l’àmbit de l’educació

RESPONSABLE DE LA FORMACIÓ
Artur Fernández

FORMADORA
Eva Gálvez, psicòloga del Centre Mèdic Barcelona Down / Servei d’Atenció Terapèutica de la FCSD

PRESENTADOR DE LA SESSIÓ
Artur Fernández

DATA
15 de febrer de 2024

Tractarem aspectes teòrics de les funcions que fa la família en l’educació dels seus membres. Reflexionarem sobre la importància del treball de cooperació entre els professionals que atenen a infants amb necessitats educatives especials i les seves famílies.

QUÈ APRENDRÀS?

· Definició de família  · Paper i funcions  · Aspectes a tenir en compte en relació a les famílies d’infants amb necessitats educatives especials  · Eines pel treball cooperatiu

A QUI VA DIRIGIDA LA FORMACIÓ?

Formació adreçada a professionals de l’àmbit de l’educació

RESPONSABLE DE LA FORMACIÓ
Artur Fernández

FORMADORA
Núria Ferrer, treballadora social, responsable del Servei d’Atenció a les Famílies i de la Unitat de Treball Social

PRESENTADOR DE LA SESSIÓ
Artur Fernández

DATA
29 de febrer de 2024

L’educació és un dels factors inclusius més importants en les persones amb la síndrome de Down. Si volem vetllar per la seva inclusió escolar, serà essencial garantir una educació de qualitat en un marc inclusiu durant les diferents etapes educatives. En aquesta sessió presentarem l’experiència de l’Escola La Maquinista.

QUÈ APRENDRÀS?

· Metodologies que afavoreixen el protagonisme de l’infant en el seu procés d’aprenentatge: Treball per projectes, espais d’aprenentatge, propostes de treball basades en visió sistèmica, intel·ligències múltiples i participació activa.

A QUI VA DIRIGIDA LA FORMACIÓ?

Formació adreçada a professionals de l’àmbit de l’educació

RESPONSABLE DE LA FORMACIÓ
Artur Fernández

FORMADORA
Esther Parrull, membre de l’equip directiu i mestra d’infantil de l’Escola La Maquinista

PRESENTADOR DE LA SESSIÓ
Artur Fernández

DATA
14 de març de 2024

Exposició teòrica de l’aprenentatge de la lectoescriptura en SD, factors que influeixen en el procés d’aprenentatge i etapes d’adquisició.

QUÈ APRENDRÀS?

· Característiques generals de la SD que influeixen en el procés d’aprenentatge de la lectoescriptura  · Requisits previs  · Aprenentatge de la lectoescripura en SD  · Mètodes d’aprenentatge de la lectoescriptura

A QUI VA DIRIGIDA LA FORMACIÓ?

Formació adreçada a professionals de l’àmbit de l’educació

RESPONSABLE DE LA FORMACIÓ
Artur Fernández

FORMADORA
Sheila Cierco, logopeda del Servei d’Atenció Terapèutica de la FCSD i CDIAP

PRESENTADOR DE LA SESSIÓ
Artur Fernández

DATA
18 d’abril de 2024

El DUA implica posar la nostra mirada en la capacitat i no en la discapacitat, prioritzar una visió humanista de l’educació, centrant-nos en un model competencial, posant èmfasi en el fet que la discapacitat la podem trobar en els contextos i no en les persones.

QUÈ APRENDRÀS?

· Metodologies, estratègies i tècniques didàctiques per tal de poder-les incorporar al dia a dia de l’aula, tot experimentant amb la classe invertida (flipped classroom), la ludificació, els tallers, els jocs de rol, l’aprenentatge basat en projectes (ABP), l’aprenentatge basat en problemes, l’aprenentatge servei (APS), la codocència, el treball cooperatiu, etc.

A QUI VA DIRIGIDA LA FORMACIÓ?

Formació adreçada a professionals de l’àmbit de l’educació

RESPONSABLE DE LA FORMACIÓ
Artur Fernández

FORMADOR
Dr. Ignasi Puigdellívol, catedràtic (EU) de Didàctica (Educació Especial) al Departament de Didàctica i Organització Educativa de la Universitat de Barcelona.

PRESENTADOR DE LA SESSIÓ
Artur Fernández

DATA
9 de maig de 2024

Parlarem dels diferents factors que influeixen en la transició a la vida adulta, en especial aspectes relacionats amb la sexoafectivitat, educació sexual i procés de formació de l’identitat.

QUÈ APRENDRÀS?

· Factors que influeixen en el procés de formació d’identitat/transició a la vida adulta (sobreprotecció / la nostra mirada / procés formació identitat)  · Mites al voltant de la sexoafectivitat en persones en situació de discapacitat intel·lectual  · Salut sexual  · Educació afectivo-sexual  · Pautes d’acompanyament en la primera infància i adolescència  · Recursos

A QUI VA DIRIGIDA LA FORMACIÓ?

Formació adreçada a professionals de l’àmbit de l’educació

RESPONSABLE DE LA FORMACIÓ
Artur Fernández

FORMADORA
Eva Gálvez, psicòloga del Centre Mèdic Barcelona Down/Servei d’Atenció Terapèutica de la FCSD

PRESENTADOR DE LA SESSIÓ
Artur Fernández

DATA
30 de maig de 2024

Es donaran estratègies per organitzar a l’alumnat i a l’equip docent per tal d’atendre de forma inclusiva a tot l’alumnat. Aportarem exemples reals de l’escola i es mostraran els recursos que utilitzem en el nostre dia a dia per atendre a la diversitat.

QUÈ APRENDRÀS?

· Com organitzar l’alumnat dins de l’aula  · L’organització de l’equip docent  · El treball cooperatiu i el DUA com a eines per a la inclusió.

A QUI VA DIRIGIDA LA FORMACIÓ?

Formació adreçada a professionals de l’àmbit de l’educació

RESPONSABLE DE LA FORMACIÓ
Artur Fernández

FORMADORES
Marta Gómez Barragan (coordinadora SIEI) i Gemma Cassà Rubio (directora del centre)

PRESENTADOR DE LA SESSIÓ
Artur Fernández

DATA
6 de juny de 2024

La inscripció és per al conjunt de sessions. No es poden fer inscripcions a sessions individuals.

 
*
*
*
*