Aprovada la nova llei sobre l’accessibilitat cognitiva

El 31 de març l’Estat espanyol va aprovar la Llei 6/2022 per regular l’accessibilitat cognitiva i i la seva aplicació, que modifica la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social.

La nova llei reconeix l’accessibilitat cognitiva i situa en primer lloc les necessitats del col·lectiu de persones en situació de discapacitat cognitiva i amb dificultats de comprensió. La Fundació Catalana Síndrome de Down (FCSD) aplaudeix l’aprovació i demana que el desplegament de la llei vingui acompanyat de recursos: “L’accessibilitat cognitiva ha de ser un dret real com ho són les rampes, el braille o la llengua de signes. S’han de preveure els recursos necessaris perquè és pugui desplegar plenament”, afirma Katy Trias, directora general de la FCSD.

Des de fa anys, la FCSD ha situat l’accessibilitat universal com un dels grans reptes actuals de la discapacitat intel·lectual. En aquest sentit, el disseny Universal és una obligació general de la Convenció Internacional de Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat. Aquest engloba el conjunt de característiques que fan possible que un entorn, servei, producte o mitjà pugui ser utilitzat pel màxim de persones de manera accessible.

Facilitar la comprensió

En el cas de la discapacitat intel·lectual s’ha de potenciar l’accessibilitat cognitiva de les informacions. És a dir, els requisits que ha de tenir l’entorn perquè qualsevol persona pugui comprendre, per decidir i participar per ella mateixa.

L’Accessibilitat cognitiva és un dret essencial perquè les persones en situació de discapacitat intel·lectual puguin tenir una plena inclusió i autonomia.

D’acord amb això, la llei defineix l’accessibilitat cognitiva com un conjunt de normes i requisits que faciliten la comprensió i la interacció de les persones en situació de discapacitat intel·lectual amb tots els entorns, serveis, processos i procediments.

El text indica que per garantir l’accessibilitat cognitiva caldrà fer servir la lectura fàcil, els pictogrames i els sistemes alternatius de comunicació, entre altres.

Potenciar l’assistent cognitiu 

La FCSD defensa el paper fonamental que porta a terme l’assistent cognitiu, figura que hem estat posant en pràctica amb els acompanyaments realitzats a Montserrat Vilarrasa, vocal per a la discapacitat intel·lectual, a les seves reunions al Consell Rector de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) de l’Ajuntament de Barcelona.

Sense aquesta figura, la participació en aquest espai de representació publica no hagués estat possible. Així, doncs, la FCSD reclama que la figura de l’assistent cognitiu s’apliqui a més espais públics per tal de fomentar l’autonomia i la presa de decisions de les persones en situació de discapacitat intel·lectual.

Foto: Sergio Ruiz