AFA (Aula de Formació d'Adults)

Què oferim?

Curs per afavorir la funcionalitat d’aprenentatges acadèmics bàsics (lecto-escriptura, lògic-matemàtics, maneig de diners, etc.)

Finalitat:

Els objectius del projecte de l’Aula de Formació d’Adults són els següents:

 • Millorar les competències bàsiques i instrumentals dels alumnes.
 • Emprar la lectura, la comprensió i el càlcul com a eines transversals a totes les activitats.
 • Crear un espai motivador.
 • Afavorir un espai d’interacció constant.
 • Fomentar l’autonomia i l’autogestió.
 • Reforçar les habilitats conegudes.
 • Es pretén que els alumnes tinguin un coneixement conceptual dels diners, així com la utilització correcta de quantitats d’ús quotidià.
 • Reforçar la lecto-escriptura i la comprensió lectora i comprensió escrita.
 • Reflexionar sobre situacions de la vida quotidiana.
 • Redactar les activitats per mitjà de mecanismes de lectura fàcil.

Competencies:

Les competències bàsiques que es treballen són:

 • Manteniment i millora dels aprenentatges instrumentals (competències lingüístiques, lectoescriptura, càlcul…).
 • El maneig de diners i la comprensió de diferents situacions de la vida quotidiana.

Formadora: Núria Aragonés

Per a més informació contacteu amb la responsable de formació: Elisabet Bailén (ebailen@fcsd.org)

Horari

Dijous, de 17:45 a 19:45 h.

Data d’inici: 8 de setembre de 2022
Data de finalització: 29 de juny de 2023

Preu

87€