Activa't cap al treball

Què oferim?

Formació teòrico-pràctica per potenciar recursos personals que afavoreixen competències socio-laborals de persones amb diferents nivells formatius, amb poca o nul·la experiència laboral, que ha de permetre’ls accedir al món laboral ordinari.

Finalitat: Prendre consciència del rol com a treballador i individuo actiu i en ple dret en la comunitat. Prendre consciència de les competències pròpies, desenvolupar-les i aplicar-les al món laboral ordinari. Generar un aprenentatge significatiu. Pensar i expressar. Adquirir les habilitats socials bàsiques per un bon desenvolupament i per afavorir la resolució de problemes de relacions socials. Treballar les competències digitals. Potenciar les competències transversals.

Competències bàsiques que es treballen són: comunicatives, metodològiques ( català, TIC, aprendre a aprendre), personals (autonomia i iniciativa personal) i de convivència (social i ciutadana) per aprendre a: ser i actuar de manera autònoma, pensar i comunicar, descobrir i conviure. Tenint com a centre d’interès principal i eix conductor el món laboral, es treballa a partir de les següents Àrees Temàtiques. Competències Laborals: Casos pràctics, competències transversals, resolució de situacions, .. Atenció al Client: Habilitats Socials i comunicatives, resolució de conflictes…

Formació laboral:

Contractes i convenis: La nòmina, CV per competències, recerca de feina, drets laboral, riscos laborals, higiene, prevenció…

Competències digitals: Eines de Google, elaboració del CV, videocurrículum, paquet Office, recerca de feina per internet.

Formació en situació ‘Activa’t cap al treball’: Pràctiques en empresa ordinària, durant 3 o 6 mesos, en diferents sectors laborals.

 

Formadores: Laia Vinent i Maria Ortigosa

Per a més informació contacteu amb la responsable de formació: Laia Vinent (lvinent@fcsd.org)

Horari

Teoria
Dimarts i dijous, de 9:30 a 13 h.

Pràctiques
Dilluns, dimecres i divendres: sense determinar

Data d’inici: 12 de setembre de 2022
Data de finalització: 29 de juny de 2023

Activitat gratuïta, subjecte al programa SIOAS, finançat pel Fons Social Europeu, a través del Departament d’Empresa i Treball (Generalitat de Catalunya).