Accès

Les famílies podeu accedir mitjançant una derivació de la xarxa de serveis de Sanitat, Educació, Serveis Socials i també teniu la opció
d’accedir al servei per iniciativa pròpia (enllaç a demanar cita). Els professionals podeu accedir mitjançant el canal de detecció (enllaç
canal de detecció).